Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nes (Viken)

Det er til nå registrert totalt 26162 individ og 82 arter fra 145 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (137)3221
Blåmeis87% (127)2515
Skjære81% (118)1200
Gulspurv75% (109)4864
Dompap68% (100)2101
Spettmeis68% (99)590
Flaggspett64% (93)324
Pilfink59% (86)2843
Grønnfink57% (84)1387
Gråsisik37% (55)1384
Nøtteskrike35% (51)341
Ekorn34% (50)260
Granmeis33% (48)253
Grønnsisik31% (45)941
Gråspurv30% (44)694
Svartmeis30% (44)241
Stillits23% (34)468
Kråke22% (32)386
Svarttrost22% (32)80
Kaie20% (29)471
Toppmeis17% (25)89
Bjørkefink13% (19)101
Rådyr11% (17)118
Spurvehauk11% (16)24
Bokfink11% (16)60
Sidensvans9% (14)209
Trekryper8% (13)19
Løvmeis7% (11)32
Rødstrupe7% (11)22
Stjertmeis6% (10)51
Fasan6% (10)44
Katt6% (9)46
Gråtrost5% (8)22
Bydue4% (7)436
Kattugle2% (4)9
Ringdue2% (4)31
Elg2% (4)12
Tyrkerdue2% (4)92
Markmus2% (4)22
Ravn2% (3)6
Gråspett2% (3)3
Rødrev2% (3)8
Sangsvane2% (3)29
Spurveugle2% (3)3
Hønsehauk1% (2)2
Stær1% (2)2
Fossekall1% (2)3
Grønnspett1% (2)2
Svartspett1% (2)2
Grevling1% (2)6
Husmus1% (2)3
Snømus1% (2)8
Mår1% (2)5
Nøttekråke1% (2)4
Kjernebiter1% (2)5
Brunsisik1% (2)3
Varsler1% (2)3
Gråhegre0% (1)1
Musvåk0% (1)1
Jernspurv0% (1)1
Kornkråke0% (1)8
Furukorsnebb0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)5
Gransanger0% (1)1
Skogdue0% (1)4
Måltrost0% (1)3
Løvsanger0% (1)2
Dvergspett0% (1)1
Røyskatt0% (1)1
Hare0% (1)1
Orrfugl0% (1)2
Hjort0% (1)2
Brunrotte0% (1)1
Trane0% (1)4
Lavskrike0% (1)3
Småskogmus0% (1)8
Storskogmus0% (1)4
Klatremus0% (1)2
Konglebit0% (1)3
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Perleugle0% (1)1