Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lillestrøm (Viken)

Det er til nå registrert totalt 66476 individ og 121 arter fra 409 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (380)6706
Blåmeis84% (346)6428
Skjære80% (328)4116
Pilfink60% (246)8303
Gulspurv57% (235)7239
Dompap53% (220)3700
Spettmeis53% (219)1397
Grønnfink47% (194)6470
Flaggspett46% (191)798
Gråspurv33% (136)3078
Svarttrost29% (120)551
Gråsisik26% (109)2469
Kråke25% (104)1707
Ekorn22% (93)440
Stillits22% (90)1221
Grønnsisik20% (85)2323
Granmeis20% (84)475
Svartmeis18% (75)448
Nøtteskrike15% (65)630
Kaie15% (62)1858
Rødstrupe14% (59)200
Bjørkefink9% (38)929
Toppmeis9% (38)97
Spurvehauk9% (37)103
Rådyr8% (36)230
Bokfink8% (35)672
Trekryper7% (31)67
Tyrkerdue6% (27)140
Gråtrost6% (26)296
Løvmeis6% (26)95
Sidensvans6% (25)435
Bydue5% (24)372
Ringdue4% (19)253
Kjernebiter4% (19)41
Katt3% (16)38
Stokkand2% (11)388
Sangsvane2% (11)150
Gråmåke2% (10)76
Stjertmeis2% (10)88
Linerle1% (8)54
Hønsehauk1% (8)9
Stær1% (8)85
Rødvingetrost1% (8)63
Gråhegre1% (7)16
Jernspurv1% (7)36
Gråspett1% (7)9
Fuglekonge1% (6)19
Munk1% (6)10
Grønnspett1% (6)31
Gjerdesmett1% (6)9
Fiskemåke1% (5)64
Elg1% (5)18
Markmus1% (5)32
Brunnakke0% (4)42
Måltrost0% (4)9
Kvinand0% (4)41
Knoppsvane0% (4)95
Grågås0% (4)237
Fasan0% (4)12
Polarsisik0% (4)5
Kattugle0% (3)7
Kornkråke0% (3)18
Ravn0% (3)8
Svarthvit fluesnapper0% (3)8
Storskarv0% (3)9
Nøttekråke0% (3)8
Brunsisik0% (3)44
Varsler0% (3)5
Spurveugle0% (3)7
Låvesvale0% (2)21
Krikkand0% (2)43
Musvåk0% (2)5
Sivspurv0% (2)17
Fossekall0% (2)14
Tårnseiler0% (2)7
Dvergspett0% (2)5
Svartspett0% (2)12
Grevling0% (2)3
Trane0% (2)12
Tårnfalk0% (2)5
Storskogmus0% (2)9
Gulerle0% (2)3
Rødstjert0% (2)3
Taksvale0% (1)14
Vipe0% (1)4
Grankorsnebb0% (1)1
Gransanger0% (1)4
Hagesanger0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Rugde0% (1)3
Hettemåke0% (1)30
Sivsanger0% (1)1
Sildemåke0% (1)22
Kanadagås0% (1)12
Gjøk0% (1)1
Løvsanger0% (1)1
Laksand0% (1)49
Rødrev0% (1)3
Snøspurv0% (1)6
Fiskeørn0% (1)1
Hjort0% (1)3
Brunrotte0% (1)1
Kortnebbgås0% (1)35
Brushane0% (1)59
Piggsvin0% (1)2
Husmus0% (1)6
Småskogmus0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Snømus0% (1)1
Mår0% (1)1
Tornirisk0% (1)2
Steinskvett0% (1)2
Møller0% (1)1
Svartrødstjert0% (1)2
Duetrost0% (1)3
Glente0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Perleugle0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1
Halsbåndparakitt0% (1)1