Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lillestrøm (Viken)

Det er til nå registrert totalt 85 304 individ og 122 arter fra 535 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (499)8 657Kart
Blåmeis85% (459)8 158Kart
Skjære79% (426)5 510Kart
Pilfink62% (335)11 711Kart
Gulspurv56% (301)9 312Kart
Spettmeis52% (282)1 791Kart
Dompap51% (273)4 526Kart
Grønnfink46% (249)7 537Kart
Flaggspett46% (247)1 000Kart
Gråspurv37% (198)4 628Kart
Svarttrost31% (166)767Kart
Ekorn27% (147)727Kart
Kråke23% (127)2 079Kart
Stillits22% (119)1 682Kart
Grønnsisik21% (114)2 677Kart
Gråsisik21% (113)2 565Kart
Granmeis19% (106)589Kart
Rødstrupe17% (95)269Kart
Svartmeis16% (90)509Kart
Bjørkefink15% (81)1 650Kart
Nøtteskrike15% (81)748Kart
Kaie14% (79)2 428Kart
Rådyr11% (60)346Kart
Spurvehauk9% (51)128Kart
Bokfink9% (49)711Kart
Toppmeis8% (44)106Kart
Trekryper7% (39)85Kart
Bydue5% (32)576Kart
Tyrkerdue5% (32)177Kart
Sidensvans5% (31)535Kart
Løvmeis5% (29)121Kart
Gråtrost5% (27)302Kart
Kjernebiter5% (27)64Kart
Ringdue3% (21)260Kart
Katt3% (21)55Kart
Stjertmeis2% (15)121Kart
Sangsvane2% (13)162Kart
Stokkand2% (12)394Kart
Gråmåke2% (12)97Kart
Hønsehauk1% (10)13Kart
Stær1% (10)90Kart
Rødvingetrost1% (9)66Kart
Linerle1% (8)58Kart
Jernspurv1% (8)40Kart
Gråspett1% (8)10Kart
Gråhegre1% (7)16Kart
Fuglekonge1% (7)21Kart
Grønnspett1% (7)33Kart
Gjerdesmett1% (7)11Kart
Munk1% (6)10Kart
Dvergspett1% (6)15Kart
Fasan1% (6)20Kart
Markmus1% (6)35Kart
Fiskemåke0% (5)67Kart
Kvinand0% (5)43Kart
Elg0% (5)18Kart
Brunnakke0% (4)42Kart
Kattugle0% (4)8Kart
Kornkråke0% (4)20Kart
Måltrost0% (4)9Kart
Ravn0% (4)20Kart
Knoppsvane0% (4)95Kart
Grågås0% (4)237Kart
Nøttekråke0% (4)12Kart
Polarsisik0% (4)5Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)8Kart
Storskarv0% (3)9Kart
Snømus0% (3)3Kart
Brunsisik0% (3)44Kart
Varsler0% (3)5Kart
Spurveugle0% (3)7Kart
Låvesvale0% (2)25Kart
Krikkand0% (2)43Kart
Musvåk0% (2)5Kart
Sivspurv0% (2)17Kart
Fossekall0% (2)14Kart
Tårnseiler0% (2)7Kart
Laksand0% (2)51Kart
Snøspurv0% (2)7Kart
Svartspett0% (2)12Kart
Hjort0% (2)5Kart
Grevling0% (2)3Kart
Trane0% (2)12Kart
Tårnfalk0% (2)5Kart
Småskogmus0% (2)3Kart
Storskogmus0% (2)12Kart
Gulerle0% (2)3Kart
Rødstjert0% (2)3Kart
Haukugle0% (2)2Kart
Perleugle0% (2)2Kart
Taksvale0% (1)14Kart
Vipe0% (1)4Kart
Grankorsnebb0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)4Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)1Kart
Rugde0% (1)3Kart
Hettemåke0% (1)30Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)22Kart
Kanadagås0% (1)12Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Løvsanger0% (1)1Kart
Rødrev0% (1)3Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Kortnebbgås0% (1)35Kart
Brushane0% (1)59Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)4Kart
Husmus0% (1)6Kart
Klatremus0% (1)2Kart
Mår0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Steinskvett0% (1)2Kart
Møller0% (1)1Kart
Svartrødstjert0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)3Kart
Glente0% (1)1Kart
Åkerrikse0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart
Halsbåndparakitt0% (1)1Kart