Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bærum (Viken)

Det er til nå registrert totalt 49517 individ og 76 arter fra 541 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (504)6849
Blåmeis84% (458)4847
Skjære83% (453)3691
Svarttrost83% (451)2805
Pilfink54% (294)6493
Gråspurv54% (293)5908
Spettmeis51% (277)1014
Dompap48% (261)2970
Grønnfink48% (261)3851
Flaggspett41% (222)527
Rødstrupe37% (205)451
Ekorn30% (165)520
Gulspurv25% (140)1444
Stillits24% (132)1161
Grønnsisik23% (128)1527
Kråke22% (124)655
Gråsisik17% (92)1350
Kjernebiter17% (92)522
Spurvehauk11% (61)79
Svartmeis11% (60)243
Gråtrost9% (52)235
Bokfink9% (52)200
Rådyr9% (52)206
Bjørkefink9% (50)281
Nøtteskrike7% (42)141
Katt6% (34)100
Granmeis5% (30)97
Ringdue5% (28)109
Kaie4% (26)223
Trekryper3% (20)44
Bydue3% (18)292
Sidensvans3% (17)126
Gråmåke2% (13)46
Toppmeis2% (13)31
Gjerdesmett2% (13)27
Stjertmeis1% (10)51
Løvmeis1% (10)27
Brunrotte1% (9)11
Stær1% (7)25
Nøttekråke1% (6)9
Grønnspett0% (5)7
Hønsehauk0% (4)4
Fiskemåke0% (4)34
Munk0% (4)8
Grevling0% (4)5
Brunsisik0% (4)13
Stokkand0% (3)119
Gråspett0% (3)3
Furukorsnebb0% (2)23
Grankorsnebb0% (2)5
Skogdue0% (2)8
Ravn0% (2)4
Dvergspett0% (2)5
Rødrev0% (2)4
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)8
Duefamilien0% (2)12
Tyrkerdue0% (2)5
Snømus0% (2)2
Gulerle0% (2)3
Linerle0% (1)8
Gråhegre0% (1)2
Jernspurv0% (1)2
Fuglekonge0% (1)1
Kattugle0% (1)1
Løvsanger0% (1)1
Elg0% (1)1
Snøspurv0% (1)25
Piggsvin0% (1)1
Lavskrike0% (1)1
Husmus0% (1)5
Storskogmus0% (1)3
Markmus0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Tornskate0% (1)1
Spurveugle0% (1)1