Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ås (Viken)

Det er til nå registrert totalt 29 675 individ og 76 arter fra 222 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (203)2 936Kart
Blåmeis86% (192)2 730Kart
Skjære82% (184)2 084Kart
Gulspurv66% (147)4 929Kart
Pilfink66% (147)4 327Kart
Spettmeis63% (140)573Kart
Dompap54% (122)1 462Kart
Svarttrost53% (119)395Kart
Grønnfink49% (109)1 769Kart
Flaggspett45% (100)281Kart
Rødstrupe38% (86)185Kart
Gråspurv35% (78)1 268Kart
Kråke28% (63)435Kart
Grønnsisik26% (58)1 284Kart
Svartmeis25% (57)235Kart
Granmeis24% (55)228Kart
Ekorn24% (55)179Kart
Stillits23% (52)509Kart
Gråsisik22% (50)931Kart
Kaie21% (47)683Kart
Kjernebiter19% (44)332Kart
Nøtteskrike18% (41)142Kart
Gråtrost15% (34)67Kart
Bjørkefink13% (31)685Kart
Spurvehauk10% (23)36Kart
Bokfink9% (22)88Kart
Løvmeis8% (19)66Kart
Trekryper8% (18)30Kart
Toppmeis6% (15)61Kart
Katt6% (15)50Kart
Ringdue6% (14)51Kart
Rådyr4% (11)59Kart
Stjertmeis3% (8)63Kart
Bydue3% (8)76Kart
Tyrkerdue3% (7)11Kart
Gråmåke2% (6)95Kart
Stær1% (4)12Kart
Sidensvans1% (4)107Kart
Hønsehauk1% (3)3Kart
Fiskemåke1% (3)4Kart
Fuglekonge1% (3)15Kart
Gjerdesmett1% (3)5Kart
Stokkand0% (2)21Kart
Jernspurv0% (2)36Kart
Munk0% (2)3Kart
Ravn0% (2)3Kart
Dvergspett0% (2)3Kart
Rødrev0% (2)7Kart
Storskarv0% (2)6Kart
Småskogmus0% (2)2Kart
Markmus0% (2)4Kart
Nøttekråke0% (2)2Kart
Brunsisik0% (2)5Kart
Polarsisik0% (2)2Kart
Svartbak0% (1)2Kart
Måker0% (1)60Kart
Musvåk0% (1)1Kart
Grankorsnebb0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)2Kart
Måltrost0% (1)2Kart
Grønnspett0% (1)1Kart
Rødvingetrost0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)5Kart
Siland0% (1)2Kart
Elg0% (1)4Kart
Knoppsvane0% (1)2Kart
Svartspett0% (1)1Kart
Grevling0% (1)2Kart
Grågås0% (1)2Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Ærfugl0% (1)1Kart
Alkekonge0% (1)4Kart
Husmus0% (1)2Kart
Snømus0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)1Kart