Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ås (Viken)

Det er til nå registrert totalt 25660 individ og 74 arter fra 187 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (172)2550
Blåmeis87% (164)2318
Skjære81% (153)1711
Gulspurv66% (125)4266
Pilfink65% (123)3587
Spettmeis64% (121)493
Dompap57% (108)1346
Svarttrost51% (97)319
Flaggspett49% (92)254
Grønnfink47% (88)1476
Rødstrupe34% (64)139
Gråspurv32% (61)1058
Grønnsisik31% (58)1281
Kråke29% (56)391
Svartmeis28% (53)218
Granmeis27% (51)206
Gråsisik25% (48)848
Ekorn24% (45)136
Stillits22% (43)428
Kjernebiter21% (41)312
Nøtteskrike19% (36)131
Kaie18% (35)559
Bjørkefink16% (30)666
Gråtrost14% (28)60
Bokfink11% (21)78
Spurvehauk10% (19)30
Løvmeis9% (18)60
Trekryper8% (16)27
Toppmeis8% (15)60
Ringdue6% (12)44
Katt6% (12)44
Rådyr4% (8)49
Tyrkerdue3% (7)11
Gråmåke3% (6)87
Stjertmeis3% (6)53
Bydue2% (5)48
Hønsehauk1% (3)3
Stær1% (3)11
Fuglekonge1% (3)15
Sidensvans1% (3)97
Stokkand1% (2)21
Fiskemåke1% (2)3
Jernspurv1% (2)36
Munk1% (2)3
Ravn1% (2)3
Dvergspett1% (2)3
Storskarv1% (2)6
Småskogmus1% (2)2
Nøttekråke1% (2)2
Polarsisik1% (2)2
Svartbak0% (1)2
Måker0% (1)60
Grankorsnebb0% (1)1
Skogdue0% (1)2
Måltrost0% (1)2
Grønnspett0% (1)1
Kvinand0% (1)5
Siland0% (1)2
Elg0% (1)4
Knoppsvane0% (1)2
Rødrev0% (1)6
Svartspett0% (1)1
Grevling0% (1)2
Grågås0% (1)2
Brunrotte0% (1)1
Ærfugl0% (1)1
Alkekonge0% (1)4
Gjerdesmett0% (1)2
Husmus0% (1)2
Markmus0% (1)2
Snømus0% (1)1
Bergirisk0% (1)2
Brunsisik0% (1)1
Duetrost0% (1)1