Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Råde (Viken)

Det er til nå registrert totalt 13 525 individ og 57 arter fra 70 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Pilfink

Svarttrost

Spettmeis

Rødstrupe

Stillits

Gulspurv

Flaggspett

Grønnsisik

Gråspurv

Grønnfink

Bjørkefink

Spurvehauk

Granmeis

Svartmeis

Bokfink

Ringdue

Løvmeis

Nøtteskrike

Munk

Gråsisik

Toppmeis

Dompap

Tyrkerdue

Gjerdesmett

Trekryper

Kjernebiter