Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo (Oslo)

Det er til nå registrert totalt 141717 individ og 119 arter fra 1463 hager.

Alle områder»Oslo»Oslo»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (1336)20172
Skjære81% (1190)10089
Blåmeis80% (1184)13259
Svarttrost76% (1122)7076
Gråspurv47% (701)16241
Spettmeis46% (686)2872
Pilfink44% (652)15870
Grønnfink42% (622)12441
Flaggspett38% (559)1583
Dompap34% (505)5696
Kråke27% (408)2483
Rødstrupe26% (381)1058
Ekorn23% (338)1141
Gråsisik20% (296)7543
Grønnsisik20% (295)5740
Stillits18% (270)2974
Gråtrost17% (260)859
Svartmeis14% (210)939
Gulspurv13% (202)2234
Kjernebiter11% (162)799
Bydue8% (130)1757
Spurvehauk7% (117)186
Granmeis7% (106)407
Bjørkefink6% (96)1033
Bokfink6% (96)653
Nøtteskrike6% (95)356
Ringdue6% (89)542
Gråmåke5% (85)615
Rådyr5% (82)525
Katt4% (70)284
Toppmeis4% (65)195
Sidensvans4% (63)1788
Trekryper3% (56)144
Tyrkerdue2% (42)419
Stjertmeis2% (41)317
Kaie2% (36)319
Fiskemåke2% (33)134
Hønsehauk1% (25)29
Gjerdesmett1% (25)38
Løvmeis1% (24)57
Munk1% (21)73
Stær1% (20)111
Fuglekonge1% (17)60
Nøttekråke1% (16)32
Grankorsnebb0% (14)41
Rødvingetrost0% (11)19
Markmus0% (9)19
Brunsisik0% (9)34
Gråhegre0% (8)11
Polarsisik0% (8)12
Stokkand0% (7)47
Kattugle0% (7)10
Grønnspett0% (7)39
Jernspurv0% (6)12
Dvergspett0% (6)10
Brunrotte0% (6)13
Linerle0% (5)15
Rødrev0% (5)9
Svartspett0% (5)5
Fossekall0% (4)9
Elg0% (4)7
Duefamilien0% (4)18
Ringtrost0% (4)5
Husmus0% (4)10
Småskogmus0% (4)6
Spurveugle0% (4)6
Svartbak0% (3)14
Skogdue0% (3)9
Hettemåke0% (3)23
Måltrost0% (3)4
Ravn0% (3)3
Knoppsvane0% (3)14
Hare0% (3)6
Grevling0% (3)7
Lavskrike0% (3)5
Storskogmus0% (3)6
Vandrefalk0% (3)3
Konglebit0% (3)6
Løvsanger0% (2)4
Gråspett0% (2)2
Snøspurv0% (2)7
Storskarv0% (2)2
Vånd0% (2)3
Snømus0% (2)2
Perleugle0% (2)2
Toppand0% (1)4
Krikkand0% (1)5
Musvåk0% (1)1
Brunnakke0% (1)1
Heipiplerke0% (1)2
Kornkråke0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)20
Hagesanger0% (1)1
Sothøne0% (1)20
Due0% (1)2
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Røyskatt0% (1)1
Toppdykker0% (1)1
Hjort0% (1)2
Havørn0% (1)1
Grågås0% (1)2
Fasan0% (1)1
Sangsvane0% (1)2
Hvitkinngås0% (1)4
Stjertand0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Piggsvin0% (1)1
Tårnfalk0% (1)1
Klatremus0% (1)3
Bergirisk0% (1)3
Dvergfalk0% (1)1
Møller0% (1)2
Varsler0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
Svartglente0% (1)1
Mellomskarv0% (1)3