Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo (Oslo)

Det er til nå registrert totalt 208 610 individ og 123 arter fra 2 106 foringsplasser.

Alle områder»Oslo»Oslo»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (1 920)28 067Kart
Skjære82% (1 730)15 246Kart
Blåmeis81% (1 726)19 365Kart
Svarttrost78% (1 650)11 280Kart
Gråspurv53% (1 121)27 669Kart
Spettmeis47% (1 005)4 265Kart
Pilfink46% (971)23 182Kart
Grønnfink41% (875)16 782Kart
Flaggspett37% (782)2 261Kart
Rødstrupe29% (624)1 645Kart
Dompap29% (621)7 038Kart
Ekorn27% (589)2 177Kart
Kråke26% (566)3 594Kart
Grønnsisik20% (438)9 578Kart
Stillits18% (391)4 469Kart
Gråsisik16% (339)8 182Kart
Gråtrost15% (321)1 034Kart
Gulspurv13% (279)2 825Kart
Bjørkefink12% (271)2 800Kart
Svartmeis12% (263)1 157Kart
Kjernebiter11% (233)1 130Kart
Bydue9% (192)2 659Kart
Spurvehauk8% (176)280Kart
Rådyr8% (172)970Kart
Granmeis6% (145)539Kart
Ringdue6% (142)742Kart
Bokfink6% (137)867Kart
Nøtteskrike5% (121)493Kart
Gråmåke5% (120)1 289Kart
Katt5% (118)478Kart
Sidensvans3% (77)1 970Kart
Trekryper3% (75)199Kart
Toppmeis3% (74)233Kart
Tyrkerdue3% (70)619Kart
Stjertmeis2% (62)510Kart
Gjerdesmett2% (55)75Kart
Kaie2% (51)483Kart
Fiskemåke2% (48)200Kart
Hønsehauk1% (38)45Kart
Løvmeis1% (34)85Kart
Stær1% (33)193Kart
Rødrev1% (24)34Kart
Fuglekonge1% (22)71Kart
Munk1% (22)80Kart
Brunrotte0% (21)33Kart
Nøttekråke0% (21)39Kart
Markmus0% (16)32Kart
Gråhegre0% (14)18Kart
Grankorsnebb0% (14)41Kart
Stokkand0% (12)896Kart
Rødvingetrost0% (12)20Kart
Brunsisik0% (11)45Kart
Kattugle0% (10)14Kart
Polarsisik0% (10)19Kart
Grønnspett0% (9)43Kart
Husmus0% (9)19Kart
Linerle0% (8)20Kart
Jernspurv0% (8)14Kart
Svartspett0% (8)8Kart
Ravn0% (7)15Kart
Fossekall0% (7)12Kart
Dvergspett0% (7)11Kart
Hare0% (7)10Kart
Svartbak0% (6)28Kart
Grevling0% (6)11Kart
Småskogmus0% (6)9Kart
Due0% (4)6Kart
Elg0% (4)11Kart
Knoppsvane0% (4)21Kart
Duefamilien0% (4)18Kart
Ringtrost0% (4)5Kart
Storskogmus0% (4)17Kart
Vånd0% (4)24Kart
Konglebit0% (4)20Kart
Spurveugle0% (4)6Kart
Skogdue0% (3)9Kart
Hettemåke0% (3)68Kart
Måltrost0% (3)4Kart
Gråspett0% (3)3Kart
Lavskrike0% (3)7Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Toppand0% (2)26Kart
Krikkand0% (2)25Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Kornkråke0% (2)3Kart
Sothøne0% (2)22Kart
Løvsanger0% (2)6Kart
Snøspurv0% (2)7Kart
Storskarv0% (2)2Kart
Snømus0% (2)2Kart
Bergirisk0% (2)5Kart
Perleugle0% (2)3Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)20Kart
Furukorsnebb0% (1)3Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Svarthvit fluesnapper0% (1)2Kart
Kvinand0% (1)1Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Hjort0% (1)2Kart
Havørn0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Fasan0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)2Kart
Hvitkinngås0% (1)4Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)3Kart
Mår0% (1)2Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Møller0% (1)2Kart
Varsler0% (1)1Kart
Storfugl0% (1)2Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Svartglente0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)4Kart