Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo (Oslo)

Det er til nå registrert totalt 129919 individ og 116 arter fra 1346 hager.

Alle områder»Oslo»Oslo»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (1225)18739
Skjære81% (1096)9126
Blåmeis80% (1089)12177
Svarttrost77% (1044)6542
Spettmeis47% (644)2688
Gråspurv46% (623)14342
Pilfink44% (605)14698
Grønnfink42% (572)11667
Flaggspett39% (525)1471
Dompap35% (473)5364
Kråke27% (374)2292
Rødstrupe26% (356)988
Ekorn23% (310)1029
Gråsisik21% (293)7448
Stillits18% (243)2774
Gråtrost17% (242)747
Grønnsisik16% (220)4072
Svartmeis15% (205)896
Gulspurv14% (193)2166
Kjernebiter11% (152)770
Bydue8% (121)1614
Spurvehauk8% (108)175
Granmeis7% (104)387
Bokfink6% (94)635
Nøtteskrike6% (88)307
Bjørkefink6% (84)977
Rådyr5% (79)494
Gråmåke5% (78)513
Ringdue5% (77)518
Toppmeis4% (62)191
Katt4% (61)254
Sidensvans4% (60)1719
Trekryper3% (52)136
Stjertmeis2% (39)268
Tyrkerdue2% (39)396
Kaie2% (36)307
Fiskemåke2% (31)123
Gjerdesmett1% (25)38
Hønsehauk1% (24)28
Løvmeis1% (24)57
Stær1% (18)109
Munk1% (18)69
Fuglekonge1% (16)59
Nøttekråke1% (16)31
Grankorsnebb1% (14)41
Rødvingetrost0% (11)19
Markmus0% (9)19
Brunsisik0% (9)34
Gråhegre0% (8)11
Polarsisik0% (8)12
Grønnspett0% (7)38
Stokkand0% (6)45
Jernspurv0% (6)12
Kattugle0% (6)9
Dvergspett0% (6)10
Brunrotte0% (6)12
Linerle0% (5)15
Fossekall0% (4)9
Elg0% (4)6
Duefamilien0% (4)18
Ringtrost0% (4)5
Husmus0% (4)10
Småskogmus0% (4)6
Spurveugle0% (4)6
Hettemåke0% (3)23
Rødrev0% (3)4
Hare0% (3)6
Svartspett0% (3)3
Grevling0% (3)7
Storskogmus0% (3)6
Vandrefalk0% (3)3
Svartbak0% (2)13
Skogdue0% (2)8
Måltrost0% (2)3
Ravn0% (2)2
Løvsanger0% (2)4
Gråspett0% (2)2
Knoppsvane0% (2)10
Storskarv0% (2)2
Lavskrike0% (2)4
Vånd0% (2)3
Snømus0% (2)2
Perleugle0% (2)2
Toppand0% (1)4
Krikkand0% (1)5
Musvåk0% (1)1
Brunnakke0% (1)1
Heipiplerke0% (1)2
Kornkråke0% (1)1
Hagesanger0% (1)1
Sothøne0% (1)20
Due0% (1)2
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Røyskatt0% (1)1
Snøspurv0% (1)2
Toppdykker0% (1)1
Hjort0% (1)2
Havørn0% (1)1
Grågås0% (1)2
Fasan0% (1)1
Sangsvane0% (1)2
Hvitkinngås0% (1)4
Stjertand0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Piggsvin0% (1)1
Klatremus0% (1)3
Bergirisk0% (1)3
Dvergfalk0% (1)1
Konglebit0% (1)1
Møller0% (1)2
Varsler0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
Svartglente0% (1)1