Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ringerike (Viken)

Det er til nå registrert totalt 36545 individ og 80 arter fra 240 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (225)5107
Blåmeis84% (203)3694
Skjære68% (165)1777
Dompap66% (159)3508
Flaggspett65% (157)644
Spettmeis61% (148)805
Pilfink53% (129)3864
Gulspurv50% (122)3487
Grønnfink47% (114)2951
Nøtteskrike33% (81)544
Svartmeis32% (79)530
Gråsisik31% (76)1458
Ekorn31% (75)335
Grønnsisik27% (67)1425
Granmeis25% (61)379
Gråspurv24% (59)1096
Toppmeis23% (56)221
Stillits20% (49)590
Svarttrost17% (42)159
Kråke16% (40)574
Rødstrupe16% (40)76
Spurvehauk15% (38)83
Sidensvans13% (32)1319
Gråtrost12% (29)94
Bjørkefink10% (26)310
Stjertmeis10% (25)227
Bokfink9% (22)334
Rådyr9% (22)70
Kjernebiter8% (20)103
Trekryper7% (19)45
Kaie7% (18)186
Katt5% (14)49
Gråspett3% (9)14
Bydue3% (9)139
Løvmeis2% (7)34
Grønnspett2% (6)14
Tyrkerdue2% (6)44
Ringdue2% (5)41
Svartspett2% (5)7
Stokkand1% (4)27
Hønsehauk1% (4)4
Stær1% (4)5
Spurveugle1% (4)6
Jernspurv1% (3)6
Kvinand1% (3)4
Gjerdesmett1% (3)3
Markmus1% (3)6
Linerle0% (2)2
Fuglekonge0% (2)5
Grankorsnebb0% (2)4
Munk0% (2)3
Laksand0% (2)2
Elg0% (2)7
Knoppsvane0% (2)8
Rødrev0% (2)2
Sangsvane0% (2)14
Lavskrike0% (2)6
Småskogmus0% (2)2
Varsler0% (2)2
Perleugle0% (2)2
Toppand0% (1)2
Kongeørn0% (1)4
Brunnakke0% (1)1
Skogdue0% (1)2
Ravn0% (1)4
Rødvingetrost0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
Hare0% (1)1
Orrfugl0% (1)1
Husmus0% (1)1
Snømus0% (1)1
Nøttekråke0% (1)2
Tornirisk0% (1)7
Bergirisk0% (1)5
Brunsisik0% (1)42
Polarsisik0% (1)5
Konglebit0% (1)2
Storfugl0% (1)4
Haukugle0% (1)1
Lappugle0% (1)1