Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kongsberg (Viken)

Det er til nå registrert totalt 33 672 individ og 72 arter fra 149 hager.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (144)4525
Blåmeis85% (128)3260
Skjære73% (110)1927
Flaggspett63% (94)578
Dompap53% (79)1717
Grønnfink52% (78)4089
Spettmeis46% (70)393
Pilfink46% (70)5005
Gulspurv39% (59)3503
Svartmeis32% (48)312
Gråspurv30% (46)1341
Nøtteskrike30% (46)529
Granmeis29% (44)246
Gråsisik28% (42)1319
Ekorn26% (40)153
Grønnsisik20% (31)1202
Toppmeis16% (24)97
Spurvehauk15% (23)75
Svarttrost14% (22)184
Gråspett14% (21)90
Stillits14% (21)274
Bokfink12% (19)319
Kråke10% (16)595
Rødstrupe10% (16)84
Stjertmeis10% (15)155
Rådyr10% (15)104
Sidensvans9% (14)500
Bjørkefink8% (13)272
Katt8% (12)84
Trekryper8% (12)22
Gråtrost6% (9)113
Kjernebiter6% (9)52
Grønnspett5% (8)10
Ravn4% (7)21
Hønsehauk4% (6)7
Stokkand3% (5)131
Løvmeis3% (5)10
Ringdue3% (5)17
Stær2% (4)41
Tyrkerdue2% (4)115
Spurveugle2% (4)5
Orrfugl2% (3)11
Bydue2% (3)27
Husmus2% (3)3
Brunsisik2% (3)4
Munk1% (2)7
Rødvingetrost1% (2)4
Dvergspett1% (2)2
Mink1% (2)2
Rødrev1% (2)13
Markmus1% (2)12
Nøttekråke1% (2)11
Polarsisik1% (2)3
Varsler1% (2)2
Linerle0% (1)4
Kongeørn0% (1)3
Jernspurv0% (1)5
Fuglekonge0% (1)1
Kaie0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)2
Kanadagås0% (1)13
Røyskatt0% (1)2
Hare0% (1)3
Svartspett0% (1)1
Grevling0% (1)1
Sangsvane0% (1)52
Gjerdesmett0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)1
Møller0% (1)1
Storfugl0% (1)2