Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Drammen (Viken)

Det er til nå registrert totalt 47313 individ og 97 arter fra 260 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (243)6308
Blåmeis86% (225)3821
Skjære75% (196)2753
Pilfink56% (147)5736
Gråspurv50% (131)4345
Grønnfink47% (124)4424
Spettmeis43% (114)758
Dompap38% (99)1810
Flaggspett38% (99)547
Gulspurv32% (85)2528
Svarttrost30% (78)355
Grønnsisik29% (76)2445
Rødstrupe28% (75)225
Gråsisik22% (58)2030
Svartmeis20% (54)524
Ekorn20% (54)286
Stillits18% (49)1334
Kråke17% (46)677
Bjørkefink16% (43)967
Nøtteskrike15% (39)220
Granmeis13% (36)366
Bokfink12% (33)1244
Kjernebiter12% (33)212
Spurvehauk11% (31)78
Gråtrost11% (29)131
Toppmeis10% (27)160
Rådyr9% (24)113
Katt8% (21)74
Trekryper7% (19)49
Sidensvans6% (16)555
Bydue5% (15)239
Stokkand5% (14)407
Ringdue5% (14)256
Løvmeis4% (11)32
Kaie3% (9)97
Gråmåke3% (8)209
Stjertmeis3% (8)52
Gråspett3% (8)20
Tyrkerdue2% (7)27
Nøttekråke2% (7)30
Ravn2% (6)15
Munk1% (5)14
Markmus1% (5)10
Brunsisik1% (5)47
Hønsehauk1% (4)5
Fuglekonge1% (4)9
Grankorsnebb1% (4)11
Grønnspett1% (4)4
Rødrev1% (4)4
Brunrotte1% (3)5
Gjerdesmett1% (3)3
Stær0% (2)387
Fiskemåke0% (2)37
Jernspurv0% (2)22
Rødvingetrost0% (2)2
Kvinand0% (2)14
Dvergspett0% (2)2
Svartspett0% (2)7
Sangsvane0% (2)14
Toppskarv0% (2)3
Mår0% (2)2
Polarsisik0% (2)4
Spurveugle0% (2)3
Linerle0% (1)43
Låvesvale0% (1)5
Taksvale0% (1)62
Svartbak0% (1)1
Kattugle0% (1)2
Kornkråke0% (1)3
Gransanger0% (1)14
Skogdue0% (1)6
Sivspurv0% (1)1
Måltrost0% (1)2
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Løvsanger0% (1)6
Tårnseiler0% (1)23
Laksand0% (1)2
Elg0% (1)1
Knoppsvane0% (1)6
Røyskatt0% (1)1
Orrfugl0% (1)2
Grevling0% (1)1
Grågås0% (1)30
Fasan0% (1)1
Stjertand0% (1)1
Husmus0% (1)10
Småskogmus0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)7
Rødstjert0% (1)1
Duetrost0% (1)2
Storfugl0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Kornspurv0% (1)1
Mellomskarv0% (1)3