Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Fredrikstad (Viken)

Det er til nå registrert totalt 83998 individ og 86 arter fra 387 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (361)8725
Blåmeis88% (344)6843
Skjære79% (307)6597
Svarttrost69% (270)1874
Rødstrupe64% (251)1023
Pilfink63% (244)12376
Spettmeis61% (239)1206
Flaggspett56% (220)727
Gulspurv56% (217)7102
Grønnfink52% (203)7590
Gråspurv45% (178)6263
Dompap42% (164)1508
Grønnsisik32% (126)3158
Gråsisik24% (94)3608
Stillits22% (88)1207
Kråke21% (83)1245
Svartmeis21% (82)495
Bjørkefink20% (81)1524
Bokfink18% (70)729
Ekorn16% (64)180
Gråtrost16% (62)274
Ringdue14% (55)365
Nøtteskrike13% (51)207
Bydue12% (47)4552
Kjernebiter11% (46)236
Toppmeis11% (44)197
Sidensvans10% (42)1113
Spurvehauk10% (40)91
Rådyr9% (38)208
Granmeis8% (33)136
Gjerdesmett8% (32)68
Trekryper6% (24)48
Kaie5% (23)814
Katt5% (22)157
Tyrkerdue5% (22)96
Stær4% (17)193
Løvmeis4% (17)97
Gråmåke3% (13)192
Jernspurv2% (9)10
Stjertmeis2% (8)65
Grønnspett2% (8)15
Brunsisik2% (8)82
Hønsehauk1% (7)8
Munk1% (6)19
Fiskemåke1% (5)28
Ravn1% (5)9
Fasan1% (5)10
Linerle1% (4)35
Grankorsnebb1% (4)6
Dvergspett1% (4)15
Rødrev1% (4)5
Fuglekonge0% (3)4
Kattugle0% (3)5
Knoppsvane0% (3)101
Hare0% (3)10
Svartspett0% (3)4
Brunrotte0% (3)4
Stokkand0% (2)52
Gråhegre0% (2)5
Musvåk0% (2)4
Måltrost0% (2)2
Elg0% (2)8
Sangsvane0% (2)240
Duefamilien0% (2)8
Ringtrost0% (2)2
Markmus0% (2)4
Tornirisk0% (2)8
Måker0% (1)3
Kornkråke0% (1)3
Sivspurv0% (1)1
Løvsanger0% (1)8
Gråspett0% (1)1
Laksand0% (1)10
Havørn0% (1)1
Grågås0% (1)150
Piggsvin0% (1)3
Husmus0% (1)1
Småskogmus0% (1)5
Vånd0% (1)1
Nøttekråke0% (1)1
Polarsisik0% (1)8
Rødstjert0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Storfugl0% (1)1
Rapphøne0% (1)5
Krattspissmus0% (1)2