Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sarpsborg (Viken)

Det er til nå registrert totalt 42563 individ og 81 arter fra 275 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (265)6051
Blåmeis89% (246)3879
Skjære76% (210)2507
Svarttrost71% (196)1010
Gulspurv64% (176)4629
Flaggspett61% (170)589
Spettmeis61% (169)1015
Dompap56% (154)1669
Pilfink53% (147)3584
Grønnfink47% (131)2200
Gråspurv47% (130)4166
Rødstrupe46% (127)373
Svartmeis29% (81)464
Grønnsisik24% (67)1306
Gråsisik22% (62)1014
Kråke22% (61)750
Bokfink21% (60)438
Granmeis21% (59)297
Bjørkefink20% (55)767
Nøtteskrike19% (53)291
Stillits17% (49)818
Ekorn17% (48)164
Toppmeis14% (41)192
Rådyr14% (39)162
Gråtrost12% (34)147
Løvmeis12% (34)139
Spurvehauk12% (33)62
Ringdue11% (32)240
Bydue11% (32)1332
Kjernebiter9% (27)112
Katt9% (26)88
Kaie9% (25)588
Gjerdesmett9% (25)52
Trekryper8% (23)57
Tyrkerdue7% (21)110
Sidensvans7% (20)382
Stjertmeis4% (11)87
Gråmåke3% (10)254
Fuglekonge3% (9)120
Stær2% (8)123
Munk2% (7)10
Grønnspett2% (6)14
Hare2% (6)8
Ravn1% (4)11
Rødvingetrost1% (4)18
Svartspett1% (4)10
Fasan1% (4)20
Hønsehauk1% (3)4
Jernspurv1% (3)7
Kattugle1% (3)5
Grankorsnebb1% (3)18
Gråspett1% (3)3
Dvergspett1% (3)3
Grevling1% (3)4
Markmus1% (3)9
Fiskemåke0% (2)41
Musvåk0% (2)3
Furukorsnebb0% (2)11
Elg0% (2)2
Knoppsvane0% (2)4
Småskogmus0% (2)6
Nøttekråke0% (2)2
Brunsisik0% (2)4
Varsler0% (2)2
Linerle0% (1)5
Gråhegre0% (1)1
Taksvale0% (1)4
Måltrost0% (1)1
Rødrev0% (1)1
Snøspurv0% (1)6
Sangsvane0% (1)25
Brunrotte0% (1)1
Husmus0% (1)4
Storskogmus0% (1)5
Mår0% (1)1
Hortulan0% (1)2
Polarsisik0% (1)50
Dvergfluesnapper0% (1)5
Rødstjert0% (1)2
Duetrost0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2