Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Halden (Viken)

Det er til nå registrert totalt 38174 individ og 82 arter fra 247 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Flaggspett

Pilfink

Grønnsisik

Dompap

Rødstrupe

Grønnfink

Gråspurv

Svarttrost

Kråke

Bjørkefink

Nøtteskrike

Gråsisik

Gulspurv

Kaie

Stillits

Granmeis

Spurvehauk

Gråtrost

Svartmeis

Trekryper

Bokfink

Gjerdesmett

Ringdue

Løvmeis

Munk

Toppmeis

Stjertmeis

Kjernebiter

Sidensvans