Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Halden (Viken)

Det er til nå registrert totalt 38161 individ og 82 arter fra 247 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis89% (220)7018
Blåmeis85% (210)3745
Skjære71% (176)1957
Svarttrost57% (142)842
Spettmeis55% (138)939
Gulspurv55% (137)5357
Dompap49% (123)1881
Flaggspett49% (123)527
Pilfink46% (116)3241
Rødstrupe39% (97)256
Grønnfink38% (96)1424
Gråspurv33% (82)940
Nøtteskrike25% (62)688
Ekorn25% (62)231
Granmeis23% (58)669
Grønnsisik21% (54)1549
Bjørkefink20% (51)1111
Svartmeis20% (51)429
Kråke19% (48)353
Gråsisik19% (47)884
Bokfink15% (38)606
Rådyr15% (38)240
Spurvehauk11% (29)72
Stillits11% (29)226
Kaie11% (28)668
Toppmeis11% (28)148
Ringdue11% (28)290
Løvmeis10% (27)127
Bydue10% (25)584
Gråtrost8% (22)72
Kjernebiter8% (20)100
Stjertmeis6% (16)115
Trekryper6% (15)47
Katt5% (14)80
Hare5% (13)25
Sidensvans4% (12)211
Gjerdesmett4% (12)24
Ravn3% (9)40
Stær2% (6)12
Jernspurv2% (5)9
Munk1% (4)6
Grønnspett1% (4)5
Rødrev1% (4)6
Svartspett1% (4)6
Musvåk1% (3)3
Kattugle1% (3)6
Svarthvit fluesnapper1% (3)36
Fasan1% (3)14
Småskogmus1% (3)8
Linerle0% (2)31
Stokkand0% (2)50
Gråhegre0% (2)2
Gråmåke0% (2)11
Hønsehauk0% (2)3
Grankorsnebb0% (2)14
Rødvingetrost0% (2)9
Dvergspett0% (2)5
Grevling0% (2)6
Sangsvane0% (2)44
Toppand0% (1)4
Fiskemåke0% (1)4
Fuglekonge0% (1)1
Heipiplerke0% (1)1
Kornkråke0% (1)68
Furukorsnebb0% (1)4
Trepiplerke0% (1)2
Gjøk0% (1)2
Løvsanger0% (1)19
Fossekall0% (1)5
Tårnseiler0% (1)5
Kvinand0% (1)15
Røyskatt0% (1)1
Brunrotte0% (1)1
Storskarv0% (1)4
Vintererle0% (1)1
Piggsvin0% (1)2
Markmus0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)7
Duetrost0% (1)8
Spurveugle0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Vendehals0% (1)2