Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Halden (Viken)

Det er til nå registrert totalt 44 859 individ og 86 arter fra 290 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (259)8 031Kart
Blåmeis85% (249)4 454Kart
Skjære71% (207)2 388Kart
Svarttrost58% (170)1 095Kart
Spettmeis55% (161)1 087Kart
Gulspurv53% (155)5 899Kart
Pilfink50% (146)4 131Kart
Flaggspett48% (142)608Kart
Dompap47% (139)2 109Kart
Rødstrupe42% (122)342Kart
Grønnfink39% (115)1 675Kart
Gråspurv34% (99)1 190Kart
Bjørkefink26% (78)1 715Kart
Ekorn25% (75)283Kart
Nøtteskrike22% (64)731Kart
Grønnsisik22% (64)1 680Kart
Granmeis21% (61)703Kart
Kråke19% (56)432Kart
Svartmeis18% (55)456Kart
Gråsisik16% (49)940Kart
Bokfink16% (48)664Kart
Rådyr15% (45)306Kart
Ringdue13% (38)336Kart
Stillits13% (38)326Kart
Kaie11% (33)818Kart
Bydue10% (31)771Kart
Spurvehauk10% (29)76Kart
Gråtrost9% (28)115Kart
Toppmeis9% (28)154Kart
Kjernebiter9% (28)121Kart
Løvmeis8% (26)130Kart
Stjertmeis5% (17)128Kart
Trekryper5% (17)55Kart
Katt5% (16)97Kart
Gjerdesmett5% (15)30Kart
Hare4% (13)25Kart
Sidensvans4% (13)219Kart
Ravn3% (10)42Kart
Jernspurv2% (7)16Kart
Stær2% (6)12Kart
Munk2% (6)9Kart
Svartspett1% (5)17Kart
Grønnspett1% (4)5Kart
Rødrev1% (4)6Kart
Fasan1% (4)15Kart
Fiskemåke1% (3)9Kart
Musvåk1% (3)5Kart
Kattugle1% (3)6Kart
Svarthvit fluesnapper1% (3)36Kart
Kvinand1% (3)21Kart
Småskogmus1% (3)8Kart
Linerle0% (2)32Kart
Stokkand0% (2)50Kart
Gråhegre0% (2)2Kart
Gråmåke0% (2)11Kart
Hønsehauk0% (2)4Kart
Grankorsnebb0% (2)14Kart
Fossekall0% (2)10Kart
Rødvingetrost0% (2)9Kart
Dvergspett0% (2)5Kart
Røyskatt0% (2)2Kart
Grevling0% (2)6Kart
Sangsvane0% (2)44Kart
Brunrotte0% (2)2Kart
Toppand0% (1)4Kart
Svartbak0% (1)3Kart
Fuglekonge0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)68Kart
Furukorsnebb0% (1)4Kart
Trepiplerke0% (1)2Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Løvsanger0% (1)19Kart
Tårnseiler0% (1)5Kart
Storskarv0% (1)4Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Lavskrike0% (1)2Kart
Husmus0% (1)2Kart
Markmus0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)7Kart
Duetrost0% (1)8Kart
Spurveugle0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart