Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Halden (Viken)

Det er til nå registrert totalt 41 397 individ og 83 arter fra 266 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (239)7 516Kart
Blåmeis86% (230)4 100Kart
Skjære71% (191)2 186Kart
Svarttrost59% (157)983Kart
Spettmeis57% (152)1 006Kart
Gulspurv55% (147)5 675Kart
Pilfink49% (132)3 742Kart
Dompap48% (130)1 996Kart
Flaggspett48% (130)562Kart
Rødstrupe43% (115)308Kart
Grønnfink39% (105)1 567Kart
Gråspurv33% (88)1 094Kart
Ekorn26% (70)259Kart
Nøtteskrike24% (64)709Kart
Granmeis22% (60)684Kart
Grønnsisik21% (57)1 582Kart
Bjørkefink20% (54)1 167Kart
Svartmeis20% (54)440Kart
Kråke19% (53)395Kart
Gråsisik18% (48)935Kart
Bokfink16% (43)624Kart
Rådyr15% (42)275Kart
Ringdue12% (34)323Kart
Stillits12% (32)262Kart
Kaie11% (31)758Kart
Spurvehauk10% (29)73Kart
Toppmeis10% (28)150Kart
Løvmeis10% (27)129Kart
Bydue9% (26)673Kart
Gråtrost9% (25)82Kart
Kjernebiter8% (23)107Kart
Stjertmeis6% (16)115Kart
Trekryper6% (16)51Kart
Katt5% (15)85Kart
Hare4% (13)25Kart
Sidensvans4% (13)219Kart
Gjerdesmett4% (12)25Kart
Ravn3% (9)40Kart
Jernspurv2% (7)16Kart
Stær2% (6)12Kart
Munk1% (5)8Kart
Svartspett1% (5)17Kart
Grønnspett1% (4)5Kart
Rødrev1% (4)6Kart
Musvåk1% (3)3Kart
Kattugle1% (3)6Kart
Svarthvit fluesnapper1% (3)36Kart
Fasan1% (3)14Kart
Småskogmus1% (3)8Kart
Linerle0% (2)31Kart
Stokkand0% (2)50Kart
Gråhegre0% (2)2Kart
Gråmåke0% (2)11Kart
Hønsehauk0% (2)4Kart
Fiskemåke0% (2)5Kart
Grankorsnebb0% (2)14Kart
Fossekall0% (2)10Kart
Rødvingetrost0% (2)9Kart
Kvinand0% (2)17Kart
Dvergspett0% (2)5Kart
Grevling0% (2)6Kart
Sangsvane0% (2)44Kart
Toppand0% (1)4Kart
Fuglekonge0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)68Kart
Furukorsnebb0% (1)4Kart
Trepiplerke0% (1)2Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Løvsanger0% (1)19Kart
Tårnseiler0% (1)5Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Storskarv0% (1)4Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Husmus0% (1)1Kart
Markmus0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)7Kart
Duetrost0% (1)8Kart
Spurveugle0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart