Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nannestad (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 48519 individ og 76 arter fra 77 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gulspurv

Pilfink

Dompap

Flaggspett

Spettmeis

Kaie

Grønnfink

Nøtteskrike

Spurvehauk

Gråspurv

Granmeis

Sidensvans

Svartmeis

Kråke

Svarttrost

Stillits

Gråtrost

Munk

Grønnsisik

Kjernebiter

Løvmeis

Rødstrupe

Stjertmeis

Trekryper

Gråsisik

Toppmeis

Bjørkefink

Tyrkerdue

Bokfink