Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nannestad (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 46932 individ og 74 arter fra 77 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (68)5690
Blåmeis84% (65)4660
Gulspurv74% (57)4957
Skjære72% (56)3777
Dompap58% (45)2269
Spettmeis55% (43)415
Flaggspett44% (34)842
Ekorn44% (34)123
Pilfink44% (34)3120
Grønnfink37% (29)5814
Kaie31% (24)1602
Kråke29% (23)943
Gråspurv27% (21)498
Nøtteskrike25% (20)508
Granmeis23% (18)89
Svartmeis19% (15)77
Gråsisik19% (15)1405
Svarttrost16% (13)408
Stillits14% (11)215
Grønnsisik12% (10)1209
Spurvehauk11% (9)12
Stjertmeis11% (9)38
Rådyr9% (7)151
Katt7% (6)249
Bjørkefink6% (5)2430
Bokfink6% (5)1999
Toppmeis6% (5)15
Trekryper6% (5)18
Gråtrost5% (4)310
Kjernebiter5% (4)7
Løvmeis3% (3)5
Rødstrupe3% (3)125
Rødrev3% (3)4
Tyrkerdue3% (3)12
Sidensvans3% (3)30
Rødvingetrost2% (2)5
Elg2% (2)13
Orrfugl2% (2)22
Småskogmus2% (2)5
Brunsisik2% (2)29
Linerle1% (1)424
Taksvale1% (1)592
Stær1% (1)6
Fiskemåke1% (1)2
Musvåk1% (1)3
Jernspurv1% (1)66
Kornkråke1% (1)8
Furukorsnebb1% (1)1
Gransanger1% (1)6
Munk1% (1)1
Hagesanger1% (1)6
Skogdue1% (1)19
Hettemåke1% (1)14
Gjøk1% (1)5
Måltrost1% (1)4
Svarthvit fluesnapper1% (1)94
Løvsanger1% (1)15
Gråspett1% (1)1
Knoppsvane1% (1)2
Hare1% (1)4
Storspove1% (1)295
Svartspett1% (1)1
Grevling1% (1)3
Grågås1% (1)200
Trane1% (1)936
Tårnfalk1% (1)1
Bydue1% (1)112
Ringtrost1% (1)2
Lavskrike1% (1)3
Steinskvett1% (1)1
Dvergfalk1% (1)1
Polarsisik1% (1)1
Rødstjert1% (1)2
Svartflekktrost1% (1)1