Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Eidsvoll (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 19273 individ og 64 arter fra 136 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (123)2221
Blåmeis87% (119)2143
Skjære72% (98)1187
Dompap63% (86)1413
Spettmeis61% (84)427
Gulspurv61% (83)2852
Pilfink50% (69)2006
Grønnfink50% (68)1767
Flaggspett49% (67)176
Gråsisik39% (54)1152
Ekorn32% (44)179
Granmeis23% (32)199
Nøtteskrike23% (32)159
Gråspurv19% (26)538
Stjertmeis19% (26)273
Svartmeis19% (26)130
Kaie18% (25)618
Kråke17% (24)325
Stillits17% (24)344
Grønnsisik16% (22)235
Svarttrost13% (18)38
Bjørkefink8% (11)92
Gråtrost7% (10)21
Spurvehauk7% (10)19
Rådyr6% (9)60
Trekryper5% (8)16
Bokfink5% (7)25
Katt5% (7)35
Kjernebiter5% (7)33
Tyrkerdue4% (6)58
Sidensvans4% (6)124
Nøttekråke3% (5)7
Rødstrupe2% (4)10
Ringdue2% (4)40
Grønnspett2% (4)5
Jernspurv2% (3)5
Toppmeis2% (3)7
Bydue2% (3)77
Gjerdesmett2% (3)3
Husmus2% (3)8
Gråspett1% (2)6
Røyskatt1% (2)2
Brunsisik1% (2)14
Polarsisik1% (2)4
Linerle0% (1)1
Stær0% (1)1
Kongeørn0% (1)3
Kattugle0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)5
Løvmeis0% (1)16
Due0% (1)18
Ravn0% (1)2
Rødvingetrost0% (1)1
Dvergspett0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Svartspett0% (1)1
Grevling0% (1)5
Sangsvane0% (1)13
Toppskarv0% (1)80
Trane0% (1)63
Storskogmus0% (1)1
Markmus0% (1)2
Krattspissmus0% (1)1
Svartflekktrost0% (1)2