Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rælingen (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 16346 individ og 66 arter fra 75 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (70)2142
Blåmeis84% (63)1661
Skjære80% (60)1012
Spettmeis60% (45)752
Grønnfink53% (40)1233
Gulspurv52% (39)1259
Pilfink52% (39)1933
Dompap50% (38)1101
Flaggspett46% (35)262
Gråsisik40% (30)1123
Svartmeis34% (26)205
Svarttrost34% (26)243
Gråspurv33% (25)176
Ekorn29% (22)94
Grønnsisik29% (22)573
Kråke28% (21)340
Granmeis24% (18)147
Stillits21% (16)142
Nøtteskrike17% (13)231
Rødstrupe14% (11)75
Gråtrost13% (10)74
Bjørkefink12% (9)219
Kaie12% (9)84
Spurvehauk10% (8)20
Rådyr10% (8)50
Løvmeis9% (7)131
Sidensvans8% (6)137
Kjernebiter8% (6)34
Bokfink6% (5)398
Stjertmeis5% (4)33
Toppmeis5% (4)15
Ringdue5% (4)107
Katt5% (4)38
Brunsisik5% (4)22
Stokkand4% (3)28
Grønnspett4% (3)4
Bydue4% (3)27
Linerle2% (2)57
Gråmåke2% (2)4
Stær2% (2)9
Jernspurv2% (2)7
Mink2% (2)2
Tyrkerdue2% (2)3
Trekryper2% (2)4
Låvesvale1% (1)73
Hønsehauk1% (1)1
Svartbak1% (1)2
Fiskemåke1% (1)1
Kornkråke1% (1)2
Hettemåke1% (1)11
Kanadagås1% (1)3
Due1% (1)2
Ravn1% (1)1
Svarthvit fluesnapper1% (1)3
Dvergspett1% (1)1
Laksand1% (1)2
Knoppsvane1% (1)2
Fiskeørn1% (1)1
Grågås1% (1)2
Sangsvane1% (1)10
Duefamilien1% (1)7
Gjerdesmett1% (1)1
Husmus1% (1)1
Markmus1% (1)6
Nøttekråke1% (1)1
Bergirisk1% (1)2