Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sørum (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 20462 individ og 81 arter fra 114 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (107)2006
Blåmeis87% (100)2135
Skjære79% (91)986
Gulspurv77% (88)3460
Pilfink60% (69)1971
Dompap59% (68)1401
Spettmeis59% (68)398
Flaggspett57% (66)332
Grønnfink45% (52)1813
Svarttrost30% (35)101
Granmeis28% (33)234
Gråspurv28% (32)858
Svartmeis27% (31)171
Ekorn26% (30)136
Nøtteskrike25% (29)383
Kråke21% (25)443
Gråsisik21% (25)491
Kaie19% (22)952
Toppmeis15% (18)39
Stillits15% (18)211
Grønnsisik14% (16)327
Bjørkefink10% (12)420
Rødstrupe9% (11)29
Trekryper9% (11)19
Rådyr8% (10)73
Bokfink7% (9)253
Spurvehauk7% (8)21
Gråtrost5% (6)103
Løvmeis5% (6)24
Ringdue5% (6)101
Sidensvans5% (6)119
Sangsvane4% (5)27
Stokkand3% (4)137
Hønsehauk2% (3)4
Grønnspett2% (3)24
Gråspett2% (3)3
Elg2% (3)6
Katt2% (3)15
Linerle1% (2)27
Stær1% (2)12
Fuglekonge1% (2)11
Stjertmeis1% (2)8
Rødvingetrost1% (2)12
Dvergspett1% (2)5
Fasan1% (2)9
Gråhegre0% (1)1
Låvesvale0% (1)1
Fiskemåke0% (1)7
Jernspurv0% (1)3
Brunnakke0% (1)6
Kattugle0% (1)1
Kornkråke0% (1)4
Skogdue0% (1)1
Rugde0% (1)3
Gjøk0% (1)1
Måltrost0% (1)5
Ravn0% (1)4
Svarthvit fluesnapper0% (1)6
Fossekall0% (1)9
Tårnseiler0% (1)4
Kvinand0% (1)12
Knoppsvane0% (1)4
Svartspett0% (1)11
Storskarv0% (1)6
Tårnfalk0% (1)2
Bydue0% (1)15
Tyrkerdue0% (1)1
Storskogmus0% (1)6
Markmus0% (1)22
Snømus0% (1)1
Nøttekråke0% (1)2
Kjernebiter0% (1)2
Brunsisik0% (1)2
Polarsisik0% (1)1
Rødstjert0% (1)1
Varsler0% (1)1
Glente0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Spurveugle0% (1)3
Perleugle0% (1)1