Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestby (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 20874 individ og 67 arter fra 133 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Gulspurv

Flaggspett

Dompap

Pilfink

Rødstrupe

Gråspurv

Svarttrost

Grønnfink

Svartmeis

Granmeis

Kråke

Nøtteskrike

Løvmeis

Kaie

Stillits

Gråsisik

Stjertmeis

Toppmeis

Ringdue

Spurvehauk

Kjernebiter

Bjørkefink

Gjerdesmett

Grønnsisik

Bokfink

Munk

Trekryper

Sidensvans

Gråtrost