Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestby (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 20874 individ og 67 arter fra 133 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (127)4965
Blåmeis88% (118)2622
Skjære79% (106)927
Spettmeis66% (89)966
Gulspurv65% (87)2015
Dompap63% (85)1111
Flaggspett60% (81)256
Pilfink51% (69)1649
Svarttrost50% (67)223
Grønnfink48% (65)841
Rødstrupe40% (54)151
Gråspurv33% (45)850
Nøtteskrike33% (44)145
Granmeis28% (38)469
Svartmeis27% (37)269
Kråke27% (36)321
Gråsisik21% (28)506
Bokfink18% (24)162
Ekorn17% (23)86
Løvmeis16% (22)122
Grønnsisik16% (22)277
Rådyr13% (18)87
Toppmeis12% (17)55
Stillits12% (17)259
Bjørkefink12% (16)140
Gråtrost9% (13)520
Stjertmeis9% (13)63
Kaie9% (13)355
Spurvehauk9% (12)20
Ringdue8% (11)70
Kjernebiter7% (10)56
Katt6% (8)18
Sidensvans6% (8)94
Gjerdesmett6% (8)17
Gråmåke3% (5)17
Trekryper3% (5)7
Dvergspett3% (4)4
Hønsehauk2% (3)4
Stær2% (3)7
Fuglekonge2% (3)10
Stokkand1% (2)6
Gråhegre1% (2)5
Fiskemåke1% (2)13
Jernspurv1% (2)7
Kattugle1% (2)2
Munk1% (2)6
Grønnspett1% (2)4
Rødvingetrost1% (2)3
Polarsisik1% (2)9
Buskskvett0% (1)6
Kornkråke0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)1
Ravn0% (1)2
Fossekall0% (1)2
Gråspett0% (1)12
Kvinand0% (1)30
Elg0% (1)1
Snøspurv0% (1)1
Svartspett0% (1)1
Fasan0% (1)5
Lavskrike0% (1)1
Husmus0% (1)15
Markmus0% (1)1
Brunsisik0% (1)1
Varsler0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Stripegås0% (1)1