Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvænangen (Troms)

Det er til nå registrert totalt 3323 individ og 59 arter fra 18 hager.

Alle områder»Troms»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Skjære72% (13)145
Kjøttmeis72% (13)428
Dompap66% (12)615
Kråke55% (10)202
Granmeis50% (9)407
Grønnfink50% (9)321
Blåmeis33% (6)103
Gråspurv22% (4)177
Ravn22% (4)19
Havørn22% (4)14
Sidensvans22% (4)116
Stokkand16% (3)15
Gråtrost16% (3)144
Svartbak16% (3)7
Nøtteskrike16% (3)13
Svarttrost16% (3)70
Laksand16% (3)11
Ekorn16% (3)11
Sjøorre16% (3)45
Gråmåke11% (2)14
Fiskemåke11% (2)14
Tjeld11% (2)6
Hettemåke11% (2)15
Siland11% (2)7
Rødrev11% (2)2
Storspove11% (2)6
Havelle11% (2)2
Grønnsisik11% (2)91
Gråsisik11% (2)14
Linerle5% (1)26
Låvesvale5% (1)12
Toppand5% (1)2
Bjørkefink5% (1)48
Krykkje5% (1)4
Oter5% (1)1
Bokfink5% (1)8
Furukorsnebb5% (1)6
Rugde5% (1)2
Rødstrupe5% (1)3
Sivsanger5% (1)4
Ringdue5% (1)7
Måltrost5% (1)7
Svarthvit fluesnapper5% (1)15
Løvsanger5% (1)2
Fossekall5% (1)1
Rødvingetrost5% (1)86
Dvergspett5% (1)1
Hare5% (1)6
Snøspurv5% (1)10
Blåstrupe5% (1)2
Grågås5% (1)2
Sangsvane5% (1)7
Storskarv5% (1)3
Bydue5% (1)1
Ringtrost5% (1)1
Aftenfalk5% (1)2
Konglebit5% (1)17
Storfugl5% (1)1
Vaktel5% (1)2