Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvænangen (Troms)

Det er til nå registrert totalt 3688 individ og 71 arter fra 19 hager.

Alle områder»Troms»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Skjære73% (14)154
Kjøttmeis68% (13)444
Dompap63% (12)619
Kråke57% (11)211
Granmeis47% (9)417
Grønnfink47% (9)333
Blåmeis31% (6)109
Ravn26% (5)23
Stokkand21% (4)29
Gråtrost21% (4)177
Gråspurv21% (4)177
Svartbak21% (4)13
Laksand21% (4)19
Havørn21% (4)14
Sidensvans21% (4)116
Gråmåke15% (3)24
Fiskemåke15% (3)34
Nøtteskrike15% (3)13
Hettemåke15% (3)19
Svarttrost15% (3)76
Storspove15% (3)11
Ekorn15% (3)15
Sjøorre15% (3)45
Krykkje10% (2)8
Tjeld10% (2)6
Fossekall10% (2)3
Rødvingetrost10% (2)98
Siland10% (2)7
Rødrev10% (2)2
Grågås10% (2)10
Sangsvane10% (2)12
Havelle10% (2)2
Grønnsisik10% (2)91
Gråsisik10% (2)14
Linerle5% (1)30
Gråhegre5% (1)6
Låvesvale5% (1)12
Toppand5% (1)2
Bjørkefink5% (1)60
Oter5% (1)1
Buskskvett5% (1)2
Rødstilk5% (1)8
Brunnakke5% (1)5
Bokfink5% (1)8
Furukorsnebb5% (1)6
Gransanger5% (1)8
Makrellterne5% (1)8
Rugde5% (1)4
Rødstrupe5% (1)3
Sivsanger5% (1)10
Ringdue5% (1)7
Måltrost5% (1)15
Svarthvit fluesnapper5% (1)25
Løvsanger5% (1)23
Rødnebbterne5% (1)10
Bergand5% (1)20
Dvergspett5% (1)1
Hare5% (1)6
Snøspurv5% (1)10
Sandlo5% (1)20
Blåstrupe5% (1)2
Fiskeørn5% (1)1
Storskarv5% (1)3
Fjæreplytt5% (1)2
Bydue5% (1)1
Ringtrost5% (1)1
Aftenfalk5% (1)2
Konglebit5% (1)17
Storfugl5% (1)1
Vaktel5% (1)2
Slagugle5% (1)1