Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Balsfjord (Troms)

Det er til nå registrert totalt 7393 individ og 53 arter fra 48 hager.

Alle områder»Troms»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis87% (42)1473
Dompap66% (32)612
Skjære62% (30)357
Grønnfink56% (27)591
Granmeis52% (25)261
Blåmeis50% (24)327
Kråke43% (21)235
Gråspurv31% (15)512
Gråsisik27% (13)627
Ekorn25% (12)33
Nøtteskrike20% (10)89
Svarttrost20% (10)47
Spurvehauk16% (8)26
Gulspurv16% (8)655
Gråtrost12% (6)556
Sidensvans12% (6)560
Flaggspett10% (5)8
Bokfink8% (4)22
Munk8% (4)7
Ravn8% (4)10
Polarsisik8% (4)55
Rødrev6% (3)6
Hare6% (3)10
Havørn6% (3)11
Grønnsisik6% (3)80
Bjørkefink4% (2)11
Svartmeis4% (2)6
Katt4% (2)9
Pilfink4% (2)5
Småskogmus4% (2)19
Vånd4% (2)37
Konglebit4% (2)30
Trekryper4% (2)23
Gråmåke2% (1)8
Hønsehauk2% (1)1
Fiskemåke2% (1)2
Kongeørn2% (1)8
Rødstrupe2% (1)7
Ringdue2% (1)1
Rødvingetrost2% (1)1
Dvergspett2% (1)1
Rådyr2% (1)3
Røyskatt2% (1)1
Blåstrupe2% (1)1
Storskarv2% (1)2
Ærfugl2% (1)21
Ringtrost2% (1)1
Husmus2% (1)4
Markmus2% (1)1
Rødmus2% (1)11
Snøugle2% (1)1
Perleugle2% (1)2
Krattspissmus2% (1)6