Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tromsø (Troms)

Det er til nå registrert totalt 32154 individ og 86 arter fra 221 hager.

Alle områder»Troms»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis86% (192)4506
Skjære72% (161)2036
Blåmeis45% (100)556
Grønnfink43% (97)3106
Granmeis42% (95)1381
Dompap41% (92)1444
Kråke38% (84)1654
Gråspurv38% (84)4471
Sidensvans20% (46)2930
Svarttrost19% (42)149
Gråsisik19% (42)1002
Gråtrost16% (36)671
Havørn9% (22)78
Nøtteskrike8% (18)194
Gråmåke6% (14)719
Flaggspett6% (14)27
Bydue5% (13)2335
Ravn5% (12)114
Bjørkefink4% (11)189
Spurvehauk4% (10)19
Bokfink4% (10)68
Katt4% (10)21
Trekryper4% (10)64
Svartbak4% (9)208
Gulspurv3% (8)36
Konglebit3% (7)33
Svartmeis2% (6)10
Munk2% (6)7
Elg2% (6)28
Stokkand2% (5)101
Rødvingetrost2% (5)41
Snøspurv2% (5)1196
Orrfugl2% (5)18
Storskarv2% (5)94
Ærfugl2% (5)1240
Lirype2% (5)26
Gråhegre1% (4)189
Fuglekonge1% (4)70
Stjertmeis1% (4)26
Grankorsnebb1% (4)38
Rødstrupe1% (4)35
Siland1% (4)74
Rødrev1% (4)4
Grønnsisik1% (4)16
Pilfink1% (4)5
Kongeørn1% (3)10
Hare1% (3)19
Havelle1% (3)90
Fjæreplytt1% (3)413
Bergirisk1% (3)14
Hønsehauk0% (2)2
Stær0% (2)2
Fiskemåke0% (2)17
Jernspurv0% (2)26
Gransanger0% (2)8
Toppskarv0% (2)235
Husmus0% (2)4
Markmus0% (2)3
Vånd0% (2)3
Kjernebiter0% (2)2
Dvergfalk0% (2)8
Jaktfalk0% (2)2
Polarsisik0% (2)20
Perleugle0% (2)2
Krykkje0% (1)1
Oter0% (1)1
Måker0% (1)2
Brunnakke0% (1)3
Båndkorsnebb0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)2
Spettmeis0% (1)1
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Dvergspett0% (1)1
Mink0% (1)1
Røyskatt0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)3
Praktærfugl0% (1)2
Svartand0% (1)12
Alke0% (1)1
Falkefamilien0% (1)1
Tyrkerdue0% (1)4
Gjerdesmett0% (1)1
Rødmus0% (1)1
Gråsidemus0% (1)2
Mår0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1