Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sortland - Suortá (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 11 206 individ og 69 arter fra 87 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis90% (79)2 247Kart
Skjære80% (70)731Kart
Dompap64% (56)1 009Kart
Grønnfink59% (52)2 010Kart
Svarttrost55% (48)226Kart
Kråke52% (46)277Kart
Granmeis50% (44)500Kart
Blåmeis43% (38)340Kart
Gråspurv36% (32)1 027Kart
Gråsisik28% (25)667Kart
Bjørkefink21% (19)639Kart
Gråtrost12% (11)163Kart
Nøtteskrike12% (11)58Kart
Bokfink9% (8)61Kart
Havørn9% (8)50Kart
Gulspurv8% (7)47Kart
Elg8% (7)37Kart
Sidensvans8% (7)239Kart
Pilfink8% (7)20Kart
Stær6% (6)131Kart
Spurvehauk6% (6)9Kart
Ravn5% (5)21Kart
Flaggspett5% (5)12Kart
Orrfugl5% (5)40Kart
Gråhegre4% (4)87Kart
Fiskemåke4% (4)11Kart
Svartmeis4% (4)26Kart
Hare4% (4)19Kart
Bydue4% (4)27Kart
Stokkand3% (3)27Kart
Gråmåke3% (3)17Kart
Rødvingetrost3% (3)6Kart
Røyskatt3% (3)5Kart
Markmus3% (3)3Kart
Svartbak2% (2)3Kart
Kongeørn2% (2)3Kart
Munk2% (2)3Kart
Rødstrupe2% (2)3Kart
Ringdue2% (2)5Kart
Siland2% (2)167Kart
Katt2% (2)7Kart
Sangsvane2% (2)13Kart
Tyrkerdue2% (2)4Kart
Konglebit2% (2)17Kart
Perleugle2% (2)2Kart
Linerle1% (1)2Kart
Toppand1% (1)3Kart
Jernspurv1% (1)4Kart
Heipiplerke1% (1)6Kart
Svarthvit fluesnapper1% (1)5Kart
Løvsanger1% (1)15Kart
Fossekall1% (1)1Kart
Gråspett1% (1)4Kart
Dvergspett1% (1)1Kart
Snøspurv1% (1)14Kart
Storskarv1% (1)15Kart
Gravand1% (1)2Kart
Ærfugl1% (1)20Kart
Havelle1% (1)40Kart
Alke1% (1)20Kart
Teist1% (1)13Kart
Tårnfalk1% (1)2Kart
Grønnsisik1% (1)7Kart
Stillits1% (1)1Kart
Bergirisk1% (1)4Kart
Polarsisik1% (1)2Kart
Gulsanger1% (1)1Kart
Lirype1% (1)7Kart
Spurveugle1% (1)1Kart