Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hadsel (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 5 990 individ og 62 arter fra 59 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis88% (52)773Kart
Skjære76% (45)389Kart
Kråke55% (33)414Kart
Gråspurv49% (29)858Kart
Svarttrost49% (29)89Kart
Dompap47% (28)376Kart
Grønnfink42% (25)899Kart
Blåmeis37% (22)84Kart
Granmeis28% (17)75Kart
Bjørkefink22% (13)253Kart
Havørn16% (10)30Kart
Gråsisik15% (9)310Kart
Sidensvans13% (8)293Kart
Bokfink11% (7)44Kart
Ravn11% (7)12Kart
Gråtrost8% (5)16Kart
Stokkand6% (4)33Kart
Stær6% (4)16Kart
Spurvehauk6% (4)7Kart
Elg6% (4)12Kart
Hare6% (4)6Kart
Katt6% (4)12Kart
Gråhegre5% (3)13Kart
Gråmåke5% (3)14Kart
Munk5% (3)4Kart
Rødvingetrost5% (3)11Kart
Ærfugl5% (3)685Kart
Svartbak3% (2)8Kart
Fiskemåke3% (2)26Kart
Kongeørn3% (2)2Kart
Nøtteskrike3% (2)6Kart
Flaggspett3% (2)3Kart
Siland3% (2)27Kart
Røyskatt3% (2)2Kart
Storskarv3% (2)65Kart
Teist3% (2)10Kart
Pilfink3% (2)14Kart
Krattspissmus3% (2)14Kart
Oter1% (1)1Kart
Enkeltbekkasin1% (1)1Kart
Svartmeis1% (1)4Kart
Heipiplerke1% (1)1Kart
Rugde1% (1)1Kart
Fossekall1% (1)1Kart
Grønnspett1% (1)1Kart
Gulspurv1% (1)7Kart
Knoppsvane1% (1)2Kart
Mink1% (1)2Kart
Svane1% (1)2Kart
Sjøorre1% (1)10Kart
Sangsvane1% (1)7Kart
Gulnebblom1% (1)2Kart
Praktærfugl1% (1)1Kart
Havelle1% (1)1Kart
Fjæreplytt1% (1)1Kart
Tyrkerdue1% (1)1Kart
Grønnsisik1% (1)28Kart
Markmus1% (1)1Kart
Vånd1% (1)2Kart
Kjernebiter1% (1)1Kart
Jaktfalk1% (1)1Kart
Polarsisik1% (1)6Kart