Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lødingen (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 4197 individ og 53 arter fra 19 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis89% (17)502
Skjære84% (16)185
Grønnfink63% (12)571
Kråke57% (11)160
Dompap57% (11)157
Granmeis52% (10)83
Gråspurv47% (9)519
Blåmeis42% (8)71
Gråmåke31% (6)120
Svarttrost31% (6)34
Havørn31% (6)57
Sidensvans31% (6)294
Gråsisik31% (6)513
Gråtrost26% (5)128
Spurvehauk26% (5)13
Bydue26% (5)117
Gråhegre15% (3)56
Grankorsnebb15% (3)13
Rødvingetrost15% (3)37
Gulspurv15% (3)68
Rødrev15% (3)5
Orrfugl15% (3)34
Ringtrost15% (3)5
Vånd15% (3)5
Stokkand10% (2)137
Bjørkefink10% (2)16
Svartbak10% (2)15
Kongeørn10% (2)11
Bokfink10% (2)4
Løvmeis10% (2)6
Ravn10% (2)17
Elg10% (2)7
Storspove10% (2)9
Ærfugl10% (2)35
Hønsehauk5% (1)1
Stær5% (1)1
Oter5% (1)1
Svartmeis5% (1)2
Furukorsnebb5% (1)8
Nøtteskrike5% (1)3
Rødstrupe5% (1)1
Gråspett5% (1)4
Siland5% (1)27
Hare5% (1)1
Sangsvane5% (1)7
Storskarv5% (1)39
Praktærfugl5% (1)10
Svartand5% (1)50
Fjæreplytt5% (1)26
Lappspove5% (1)1
Falkefamilien5% (1)1
Tårnfalk5% (1)2
Pilfink5% (1)8