Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Steigen (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 4 402 individ og 39 arter fra 29 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Dompap

Kjøttmeis

Grønnfink

Granmeis

Skjære

Gråsisik

Blåmeis

Svarttrost

Bjørkefink

Nøtteskrike

Grønnsisik

Gråspurv

Tyrkerdue

Spettmeis

Gulspurv

Svartmeis

Bokfink

Spurvehauk

Munk

Flaggspett