Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Gildeskål (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 4701 individ og 49 arter fra 37 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (36)725
Skjære81% (30)294
Blåmeis81% (30)232
Kråke64% (24)275
Grønnfink64% (24)972
Dompap62% (23)231
Svarttrost54% (20)74
Granmeis48% (18)116
Gråsisik43% (16)313
Gulspurv21% (8)79
Gråspurv18% (7)111
Flaggspett18% (7)9
Bokfink16% (6)13
Nøtteskrike13% (5)14
Havørn13% (5)10
Gråtrost10% (4)8
Stær8% (3)21
Bjørkefink8% (3)36
Spurvehauk8% (3)3
Svartmeis8% (3)7
Rådyr8% (3)12
Rødvingetrost5% (2)3
Elg5% (2)5
Rødrev5% (2)7
Ekorn5% (2)4
Konglebit5% (2)20
Gråmåke2% (1)1
Svartbak2% (1)1
Oter2% (1)1
Munk2% (1)1
Rødstrupe2% (1)1
Ringdue2% (1)24
Grønnspett2% (1)1
Gråspett2% (1)2
Siland2% (1)17
Røyskatt2% (1)2
Hare2% (1)1
Katt2% (1)2
Skarvefamilien2% (1)1000
Storskarv2% (1)7
Toppskarv2% (1)15
Fjæreplytt2% (1)1
Tårnfalk2% (1)1
Bydue2% (1)6
Sidensvans2% (1)6
Gjerdesmett2% (1)2
Grønnsisik2% (1)12
Polarsisik2% (1)2
Tretåspett2% (1)1