Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Meløy (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 8 565 individ og 60 arter fra 79 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (72)1 670Kart
Blåmeis72% (57)616Kart
Skjære69% (55)567Kart
Dompap67% (53)1 000Kart
Svarttrost65% (52)232Kart
Grønnfink56% (45)1 197Kart
Granmeis50% (40)438Kart
Kråke48% (38)335Kart
Gråsisik40% (32)702Kart
Gråspurv36% (29)728Kart
Svartmeis29% (23)135Kart
Flaggspett22% (18)35Kart
Bjørkefink17% (14)128Kart
Bokfink15% (12)39Kart
Gulspurv15% (12)110Kart
Rødstrupe12% (10)18Kart
Grønnsisik12% (10)168Kart
Pilfink11% (9)36Kart
Munk7% (6)15Kart
Nøtteskrike7% (6)31Kart
Sidensvans7% (6)107Kart
Stær5% (4)9Kart
Gråtrost5% (4)43Kart
Rådyr5% (4)14Kart
Gjerdesmett5% (4)12Kart
Brunsisik5% (4)5Kart
Gråspett3% (3)7Kart
Havørn3% (3)7Kart
Gråmåke2% (2)11Kart
Hønsehauk2% (2)2Kart
Spurvehauk2% (2)2Kart
Fuglekonge2% (2)4Kart
Løvmeis2% (2)17Kart
Ravn2% (2)4Kart
Elg2% (2)12Kart
Stillits2% (2)2Kart
Polarsisik2% (2)3Kart
Konglebit2% (2)3Kart
Trekryper2% (2)2Kart
Spurveugle2% (2)2Kart
Linerle1% (1)2Kart
Gråhegre1% (1)7Kart
Toppand1% (1)6Kart
Oter1% (1)1Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Grankorsnebb1% (1)1Kart
Toppmeis1% (1)12Kart
Ringdue1% (1)1Kart
Due1% (1)5Kart
Rødvingetrost1% (1)4Kart
Røyskatt1% (1)1Kart
Rødrev1% (1)2Kart
Hare1% (1)1Kart
Katt1% (1)6Kart
Orrfugl1% (1)4Kart
Toppskarv1% (1)30Kart
Bergirisk1% (1)10Kart
Kjernebiter1% (1)1Kart
Perleugle1% (1)1Kart
Tretåspett1% (1)1Kart