Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lurøy (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 6 566 individ og 64 arter fra 33 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (31)673Kart
Blåmeis72% (24)307Kart
Svarttrost72% (24)185Kart
Skjære69% (23)270Kart
Grønnfink60% (20)597Kart
Kråke51% (17)498Kart
Dompap45% (15)224Kart
Gråspurv39% (13)1 053Kart
Granmeis36% (12)167Kart
Gråsisik33% (11)257Kart
Havørn24% (8)88Kart
Flaggspett21% (7)25Kart
Stær18% (6)40Kart
Bjørkefink18% (6)39Kart
Spurvehauk18% (6)17Kart
Bokfink18% (6)55Kart
Nøtteskrike18% (6)19Kart
Rødstrupe18% (6)11Kart
Sidensvans18% (6)142Kart
Grønnsisik18% (6)164Kart
Gråtrost15% (5)181Kart
Ekorn15% (5)30Kart
Gråmåke12% (4)806Kart
Svartbak12% (4)73Kart
Svartmeis12% (4)24Kart
Munk12% (4)10Kart
Gråhegre9% (3)121Kart
Gulspurv9% (3)13Kart
Siland9% (3)112Kart
Pilfink9% (3)24Kart
Hønsehauk6% (2)2Kart
Kongeørn6% (2)4Kart
Ringdue6% (2)11Kart
Ravn6% (2)53Kart
Fossekall6% (2)7Kart
Laksand6% (2)51Kart
Elg6% (2)14Kart
Røyskatt6% (2)3Kart
Rødrev6% (2)9Kart
Hare6% (2)6Kart
Sangsvane6% (2)4Kart
Ærfugl6% (2)12Kart
Bydue6% (2)19Kart
Gjerdesmett6% (2)2Kart
Markmus6% (2)11Kart
Stokkand3% (1)4Kart
Rugde3% (1)2Kart
Løvmeis3% (1)17Kart
Due3% (1)17Kart
Grønnspett3% (1)4Kart
Rødvingetrost3% (1)4Kart
Gråspett3% (1)2Kart
Kvinand3% (1)7Kart
Rådyr3% (1)6Kart
Snøspurv3% (1)25Kart
Katt3% (1)9Kart
Storskarv3% (1)1Kart
Toppskarv3% (1)16Kart
Tyrkerdue3% (1)2Kart
Stillits3% (1)1Kart
Mår3% (1)1Kart
Varsler3% (1)5Kart
Lirype3% (1)1Kart
Fjellrype3% (1)9Kart