Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rana (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 22 916 individ og 88 arter fra 266 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Gråsisik

Grønnfink

Granmeis

Svartmeis

Nøtteskrike

Gråspurv

Pilfink

Grønnsisik

Flaggspett

Svarttrost

Gulspurv

Trekryper

Toppmeis

Stjertmeis

Løvmeis

Munk

Bokfink

Tyrkerdue

Spettmeis

Rødstrupe

Ringdue

Spurvehauk

Bjørkefink

Kjernebiter