Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rana (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 22 916 individ og 88 arter fra 266 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (244)5 410Kart
Blåmeis71% (191)1 439Kart
Skjære68% (182)1 670Kart
Dompap64% (172)2 525Kart
Granmeis43% (115)876Kart
Gråsisik42% (112)2 771Kart
Grønnfink40% (107)2 839Kart
Kråke26% (71)428Kart
Nøtteskrike26% (70)326Kart
Svartmeis25% (68)364Kart
Grønnsisik20% (55)897Kart
Ekorn19% (52)166Kart
Svarttrost18% (50)111Kart
Gråspurv15% (42)735Kart
Gulspurv13% (37)438Kart
Flaggspett13% (36)88Kart
Sidensvans12% (33)724Kart
Gråspett5% (15)25Kart
Elg5% (15)37Kart
Bokfink5% (14)124Kart
Pilfink4% (12)54Kart
Rødstrupe4% (11)13Kart
Bjørkefink3% (10)213Kart
Bydue3% (10)71Kart
Trekryper3% (10)18Kart
Havørn3% (9)18Kart
Spurvehauk3% (8)9Kart
Hare2% (7)17Kart
Stokkand2% (6)68Kart
Løvmeis2% (6)44Kart
Kjernebiter2% (6)11Kart
Polarsisik2% (6)22Kart
Gråtrost1% (5)24Kart
Katt1% (5)11Kart
Spettmeis1% (4)6Kart
Ringdue1% (4)9Kart
Ravn1% (4)6Kart
Rødrev1% (4)9Kart
Gråhegre1% (3)10Kart
Gråmåke1% (3)11Kart
Jernspurv1% (3)8Kart
Munk1% (3)3Kart
Rådyr1% (3)13Kart
Markmus1% (3)9Kart
Bergirisk1% (3)67Kart
Brunsisik1% (3)21Kart
Fiskemåke0% (2)3Kart
Kongeørn0% (2)2Kart
Stjertmeis0% (2)25Kart
Toppmeis0% (2)7Kart
Grønnspett0% (2)3Kart
Røyskatt0% (2)8Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Ærfugl0% (2)16Kart
Nøttekråke0% (2)3Kart
Konglebit0% (2)17Kart
Haukugle0% (2)2Kart
Stær0% (1)4Kart
Oter0% (1)1Kart
Musvåk0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Grankorsnebb0% (1)5Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Hettemåke0% (1)1Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Fossekall0% (1)4Kart
Rødvingetrost0% (1)4Kart
Kvinand0% (1)15Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Laksand0% (1)1Kart
Knoppsvane0% (1)2Kart
Blåstrupe0% (1)1Kart
Storskarv0% (1)6Kart
Svartand0% (1)2Kart
Tyrkerdue0% (1)4Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Gjerdesmett0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)2Kart
Stillits0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Snømus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)1Kart
Varsler0% (1)1Kart
Spurveugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart