Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vefsn (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 13588 individ og 62 arter fra 136 hager.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Granmeis

Pilfink

Svartmeis

Nøtteskrike

Gulspurv

Grønnfink

Bokfink

Kråke

Sidensvans

Gråtrost

Rødstrupe

Løvmeis

Munk

Trekryper

Gråspurv

Grønnsisik

Gråsisik

Svarttrost

Toppmeis

Kaie

Kjernebiter

Stjertmeis

Bjørkefink

Spettmeis

Spurvehauk

Flaggspett