Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vefsn (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 17 399 individ og 64 arter fra 164 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Dompap

Blåmeis

Skjære

Granmeis

Grønnsisik

Grønnfink

Gråsisik

Nøtteskrike

Svarttrost

Svartmeis

Bjørkefink

Flaggspett

Gulspurv

Pilfink

Spurvehauk

Gråspurv

Trekryper

Munk

Toppmeis

Kjernebiter

Løvmeis

Stjertmeis

Spettmeis

Rødstrupe

Stillits

Bokfink