Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vefsn (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 13659 individ og 62 arter fra 138 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (129)3430
Blåmeis77% (107)1172
Skjære71% (99)1139
Dompap65% (91)1466
Granmeis35% (49)515
Grønnfink34% (48)960
Gråsisik31% (43)1134
Ekorn29% (41)166
Grønnsisik27% (38)838
Gulspurv26% (37)1188
Svarttrost23% (32)64
Kråke21% (30)227
Nøtteskrike21% (30)233
Gråspurv16% (23)194
Svartmeis16% (23)199
Pilfink13% (19)156
Bokfink10% (15)131
Flaggspett10% (14)20
Bjørkefink7% (11)50
Sidensvans6% (9)103
Gråtrost4% (6)27
Spurvehauk4% (6)8
Rødstrupe4% (6)25
Rådyr3% (5)18
Lavskrike3% (5)32
Trekryper2% (4)8
Gråhegre2% (3)16
Løvmeis2% (3)10
Fossekall2% (3)3
Elg2% (3)9
Stokkand1% (2)7
Kaie1% (2)3
Munk1% (2)3
Spettmeis1% (2)3
Ravn1% (2)6
Grønnspett1% (2)11
Gråspett1% (2)2
Katt1% (2)13
Svartspett1% (2)3
Linerle0% (1)1
Fuglekonge0% (1)6
Stjertmeis0% (1)4
Kornkråke0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)12
Toppmeis0% (1)1
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Rødvingetrost0% (1)5
Kvinand0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Svane0% (1)3
Havørn0% (1)1
Sangsvane0% (1)2
Bydue0% (1)5
Ringtrost0% (1)1
Stillits0% (1)3
Mår0% (1)1
Kjernebiter0% (1)1
Brunsisik0% (1)2
Polarsisik0% (1)8
Jerpe0% (1)2
Spurveugle0% (1)1
Perleugle0% (1)1