Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vefsn (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 12290 individ og 58 arter fra 118 hager.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (111)2993
Blåmeis76% (90)968
Skjære72% (85)1021
Dompap65% (77)1276
Grønnfink37% (44)859
Gråsisik36% (43)1131
Granmeis34% (41)475
Grønnsisik31% (37)831
Gulspurv29% (35)1113
Ekorn27% (32)139
Kråke23% (28)217
Svarttrost23% (28)56
Nøtteskrike22% (27)214
Gråspurv18% (22)182
Svartmeis16% (20)177
Bokfink12% (15)131
Pilfink11% (14)93
Flaggspett11% (13)19
Bjørkefink9% (11)50
Sidensvans7% (9)103
Gråtrost5% (6)27
Spurvehauk5% (6)7
Rådyr3% (4)15
Trekryper3% (4)8
Løvmeis2% (3)10
Rødstrupe2% (3)20
Elg2% (3)9
Lavskrike2% (3)30
Gråhegre1% (2)15
Kaie1% (2)3
Munk1% (2)3
Ravn1% (2)6
Fossekall1% (2)2
Grønnspett1% (2)11
Katt1% (2)11
Linerle0% (1)1
Stokkand0% (1)1
Fuglekonge0% (1)6
Stjertmeis0% (1)4
Kornkråke0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)12
Toppmeis0% (1)1
Spettmeis0% (1)1
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Rødvingetrost0% (1)5
Gråspett0% (1)1
Svane0% (1)3
Svartspett0% (1)1
Havørn0% (1)1
Bydue0% (1)5
Ringtrost0% (1)1
Stillits0% (1)3
Mår0% (1)1
Kjernebiter0% (1)1
Brunsisik0% (1)2
Polarsisik0% (1)8
Jerpe0% (1)2
Perleugle0% (1)1