Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bodø (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 27 132 individ og 97 arter fra 251 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis90% (227)4 646Kart
Skjære72% (183)2 222Kart
Blåmeis66% (168)1 500Kart
Dompap50% (127)1 349Kart
Grønnfink48% (122)2 676Kart
Svarttrost45% (114)420Kart
Gråspurv41% (104)2 676Kart
Granmeis39% (99)859Kart
Kråke35% (89)976Kart
Gråsisik33% (83)2 398Kart
Gulspurv20% (51)811Kart
Flaggspett20% (51)107Kart
Sidensvans19% (50)2 476Kart
Svartmeis14% (36)130Kart
Nøtteskrike12% (31)112Kart
Ekorn11% (29)52Kart
Havørn9% (23)121Kart
Gråtrost8% (22)550Kart
Bokfink8% (22)138Kart
Grønnsisik8% (21)337Kart
Spurvehauk7% (20)30Kart
Bjørkefink6% (17)171Kart
Bydue5% (14)122Kart
Munk5% (13)21Kart
Gråmåke4% (12)348Kart
Rødstrupe4% (12)19Kart
Katt4% (12)43Kart
Ravn4% (11)70Kart
Elg3% (9)29Kart
Polarsisik3% (9)89Kart
Pilfink2% (7)38Kart
Stokkand2% (6)251Kart
Hønsehauk2% (6)6Kart
Ringdue2% (6)15Kart
Tyrkerdue2% (6)17Kart
Kongeørn1% (5)8Kart
Rødrev1% (5)19Kart
Ærfugl1% (5)233Kart
Rødvingetrost1% (4)40Kart
Siland1% (4)47Kart
Rådyr1% (4)30Kart
Snøspurv1% (4)96Kart
Konglebit1% (4)22Kart
Trekryper1% (4)8Kart
Stær1% (3)56Kart
Fossekall1% (3)4Kart
Røyskatt1% (3)8Kart
Ringtrost1% (3)14Kart
Markmus1% (3)7Kart
Kjernebiter1% (3)6Kart
Svartbak0% (2)84Kart
Fiskemåke0% (2)111Kart
Jernspurv0% (2)6Kart
Toppmeis0% (2)4Kart
Svarthvit fluesnapper0% (2)9Kart
Grønnspett0% (2)4Kart
Gråspett0% (2)6Kart
Dvergspett0% (2)4Kart
Orrfugl0% (2)4Kart
Toppskarv0% (2)30Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Linerle0% (1)13Kart
Gråhegre0% (1)25Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Oter0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)49Kart
Fuglekonge0% (1)18Kart
Stjertmeis0% (1)11Kart
Rødstilk0% (1)9Kart
Kattugle0% (1)1Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Grankorsnebb0% (1)1Kart
Løvmeis0% (1)2Kart
Hettemåke0% (1)1Kart
Sivspurv0% (1)4Kart
Løvsanger0% (1)15Kart
Rødnebbterne0% (1)2Kart
Laksand0% (1)16Kart
Mink0% (1)1Kart
Storspove0% (1)7Kart
Grågås0% (1)2Kart
Storskarv0% (1)163Kart
Havelle0% (1)7Kart
Heilo0% (1)17Kart
Fjæreplytt0% (1)8Kart
Husmus0% (1)1Kart
Småskogmus0% (1)3Kart
Vånd0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)40Kart
Brunsisik0% (1)5Kart
Rødstjert0% (1)4Kart
Varsler0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)6Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)4Kart