Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trondheim (Sør-Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 110609 individ og 100 arter fra 859 hager.

Alle områder»Sør-Trøndelag»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (760)10450
Blåmeis81% (702)8150
Skjære74% (641)6009
Gråspurv61% (524)19676
Gulspurv45% (391)10462
Grønnfink43% (376)6064
Dompap40% (351)4266
Kråke39% (342)6318
Gråsisik36% (314)8638
Flaggspett31% (269)688
Rødstrupe31% (268)688
Grønnsisik30% (266)5285
Pilfink26% (226)3761
Svarttrost25% (216)532
Granmeis21% (187)1319
Spettmeis20% (180)585
Svartmeis18% (163)1018
Sidensvans18% (160)6638
Gråtrost13% (114)1252
Bokfink12% (108)786
Ringdue11% (100)651
Bjørkefink11% (97)1019
Løvmeis10% (90)437
Ekorn9% (84)287
Bydue7% (67)1004
Rådyr7% (63)272
Kaie6% (59)935
Spurvehauk6% (58)102
Trekryper6% (57)116
Nøtteskrike6% (54)270
Toppmeis5% (51)191
Gråmåke5% (45)408
Kornkråke4% (41)333
Gjerdesmett4% (41)82
Katt4% (40)131
Kjernebiter3% (31)119
Stær2% (24)151
Stjertmeis2% (19)155
Ravn1% (17)58
Munk1% (16)59
Nøttekråke1% (15)46
Polarsisik1% (15)66
Fiskemåke1% (14)187
Brunsisik1% (13)92
Hønsehauk1% (11)11
Tyrkerdue1% (11)22
Stillits1% (11)48
Gråspett1% (10)32
Rødrev1% (10)16
Fuglekonge1% (9)36
Grankorsnebb1% (9)63
Rødvingetrost1% (9)45
Havørn0% (8)15
Stokkand0% (7)215
Storskarv0% (7)25
Jernspurv0% (6)11
Kattugle0% (6)11
Lavskrike0% (6)16
Brunrotte0% (5)8
Spurveugle0% (5)11
Gråhegre0% (4)5
Svartbak0% (4)6
Kvinand0% (4)42
Elg0% (4)17
Hare0% (4)6
Sangsvane0% (4)25
Varsler0% (4)4
Linerle0% (3)7
Dvergspett0% (3)3
Ærfugl0% (3)16
Husmus0% (3)9
Markmus0% (3)6
Dvergfalk0% (3)3
Kongeørn0% (2)2
Brunnakke0% (2)16
Gransanger0% (2)5
Skogdue0% (2)11
Fossekall0% (2)5
Svartspett0% (2)2
Hjort0% (2)6
Vånd0% (2)6
Tretåspett0% (2)2
Måker0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)6
Måltrost0% (1)1
Laksand0% (1)2
Knoppsvane0% (1)25
Orrfugl0% (1)5
Grevling0% (1)1
Havelle0% (1)6
Duefamilien0% (1)2
Småskogmus0% (1)2
Snømus0% (1)1
Bergirisk0% (1)4
Fjellvåk0% (1)2
Hubro0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Hærfugl0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1