Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Halsa (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 4745 individ og 50 arter fra 37 hager.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis100% (37)814
Spettmeis83% (31)114
Blåmeis83% (31)479
Svarttrost70% (26)147
Granmeis67% (25)172
Skjære64% (24)206
Rødstrupe59% (22)51
Dompap56% (21)303
Grønnfink54% (20)347
Flaggspett54% (20)51
Svartmeis48% (18)110
Nøtteskrike45% (17)50
Gulspurv43% (16)318
Gråsisik43% (16)296
Gråspurv40% (15)387
Kråke32% (12)62
Grønnsisik32% (12)163
Spurvehauk18% (7)18
Bjørkefink16% (6)125
Bokfink16% (6)51
Løvmeis16% (6)40
Trekryper16% (6)10
Pilfink13% (5)25
Stillits13% (5)19
Havørn10% (4)6
Toppmeis8% (3)6
Ravn8% (3)5
Ekorn8% (3)7
Katt8% (3)7
Gjerdesmett8% (3)6
Stokkand5% (2)6
Stær5% (2)3
Gråtrost5% (2)65
Gråspett5% (2)2
Siland5% (2)26
Ærfugl5% (2)109
Brunsisik5% (2)4
Gråhegre2% (1)16
Gråmåke2% (1)35
Hønsehauk2% (1)1
Svartbak2% (1)3
Fiskemåke2% (1)5
Fuglekonge2% (1)1
Munk2% (1)1
Rådyr2% (1)1
Røyskatt2% (1)1
Rødrev2% (1)1
Snøspurv2% (1)65
Storskarv2% (1)4
Kjernebiter2% (1)1