Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Averøy (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 16 442 individ og 85 arter fra 98 foringsplasser.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (91)2 092Kart
Blåmeis87% (86)1 555Kart
Svarttrost85% (84)1 066Kart
Skjære75% (74)787Kart
Rødstrupe75% (74)361Kart
Gråspurv61% (60)1 796Kart
Grønnfink59% (58)1 256Kart
Flaggspett58% (57)197Kart
Dompap57% (56)808Kart
Gulspurv53% (52)1 097Kart
Kråke46% (46)628Kart
Spettmeis45% (45)211Kart
Granmeis43% (43)440Kart
Svartmeis42% (42)292Kart
Bokfink39% (39)271Kart
Bjørkefink37% (37)848Kart
Grønnsisik28% (28)227Kart
Gråsisik26% (26)373Kart
Løvmeis25% (25)158Kart
Nøtteskrike19% (19)122Kart
Spurvehauk16% (16)43Kart
Gjerdesmett16% (16)106Kart
Havørn13% (13)104Kart
Pilfink12% (12)125Kart
Stjertmeis10% (10)100Kart
Kjernebiter10% (10)52Kart
Rådyr9% (9)51Kart
Katt9% (9)60Kart
Stillits9% (9)146Kart
Gråtrost8% (8)30Kart
Toppmeis8% (8)36Kart
Trekryper8% (8)20Kart
Stær6% (6)71Kart
Ringdue6% (6)27Kart
Ravn6% (6)21Kart
Grønnspett6% (6)6Kart
Gråhegre5% (5)136Kart
Fuglekonge5% (5)18Kart
Munk5% (5)8Kart
Gråspett4% (4)4Kart
Rødrev4% (4)11Kart
Stokkand3% (3)68Kart
Gråmåke3% (3)71Kart
Hønsehauk3% (3)6Kart
Fiskemåke3% (3)58Kart
Kattugle3% (3)4Kart
Rødvingetrost3% (3)6Kart
Kvinand3% (3)17Kart
Siland3% (3)58Kart
Knoppsvane3% (3)42Kart
Ekorn3% (3)4Kart
Storskarv3% (3)94Kart
Vånd3% (3)5Kart
Grankorsnebb2% (2)14Kart
Dvergspett2% (2)2Kart
Grevling2% (2)10Kart
Bergirisk2% (2)4Kart
Brunsisik2% (2)26Kart
Svartbak1% (1)7Kart
Kongeørn1% (1)2Kart
Jernspurv1% (1)1Kart
Båndkorsnebb1% (1)8Kart
Furukorsnebb1% (1)4Kart
Rugde1% (1)1Kart
Kanadagås1% (1)15Kart
Måltrost1% (1)2Kart
Fossekall1% (1)5Kart
Mink1% (1)9Kart
Toppdykker1% (1)8Kart
Hjort1% (1)4Kart
Sangsvane1% (1)4Kart
Ærfugl1% (1)58Kart
Fjæreplytt1% (1)2Kart
Steinvender1% (1)4Kart
Lomvi1% (1)6Kart
Alke1% (1)5Kart
Alkekonge1% (1)1Kart
Tyrkerdue1% (1)5Kart
Sidensvans1% (1)25Kart
Husmus1% (1)3Kart
Fjellmarkmus1% (1)6Kart
Mår1% (1)1Kart
Polarsisik1% (1)1Kart
Varsler1% (1)1Kart
Nordlig storskarv1% (1)5Kart