Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rauma (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 10621 individ og 58 arter fra 69 hager.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Blåmeis

Kjøttmeis

Dompap

Skjære

Grønnsisik

Svarttrost

Grønnfink

Gråsisik

Svartmeis

Spettmeis

Granmeis

Gråspurv

Pilfink

Flaggspett

Nøtteskrike

Gulspurv

Løvmeis

Kråke

Bjørkefink

Sidensvans

Kjernebiter

Rødstrupe

Gjerdesmett

Trekryper

Toppmeis

Munk

Kaie

Gråtrost

Bokfink

Spurvehauk

Stjertmeis