Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sula (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 7717 individ og 63 arter fra 82 hager.

Alle områder»Møre og Romsdal»Aukra»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (78)1165
Svarttrost90% (74)544
Blåmeis81% (67)682
Rødstrupe78% (64)205
Skjære73% (60)420
Kråke54% (45)340
Grønnfink52% (43)836
Gråspurv47% (39)1173
Spettmeis43% (36)128
Svartmeis39% (32)202
Dompap35% (29)186
Granmeis31% (26)126
Gråsisik28% (23)414
Flaggspett26% (22)35
Grønnsisik24% (20)377
Bjørkefink18% (15)187
Bokfink15% (13)33
Løvmeis15% (13)52
Gråtrost13% (11)150
Havørn13% (11)20
Nøtteskrike12% (10)26
Toppmeis9% (8)18
Stjertmeis8% (7)27
Rådyr8% (7)23
Gjerdesmett8% (7)20
Spurvehauk6% (5)8
Fuglekonge6% (5)6
Ringdue6% (5)20
Katt6% (5)21
Gråmåke4% (4)55
Gulspurv4% (4)9
Pilfink4% (4)41
Stillits4% (4)25
Stær3% (3)10
Munk3% (3)8
Ravn3% (3)4
Rødvingetrost3% (3)6
Sidensvans3% (3)28
Trekryper3% (3)5
Stokkand2% (2)11
Gråhegre2% (2)4
Fiskemåke2% (2)11
Kvinand2% (2)4
Knoppsvane2% (2)7
Hjort2% (2)5
Hvitryggspett2% (2)3
Linerle1% (1)1
Hønsehauk1% (1)1
Krykkje1% (1)1
Kongeørn1% (1)1
Jernspurv1% (1)1
Kaie1% (1)4
Furukorsnebb1% (1)3
Skogdue1% (1)1
Fossekall1% (1)1
Grønnspett1% (1)5
Siland1% (1)5
Ekorn1% (1)1
Grågås1% (1)5
Storskarv1% (1)2
Kjernebiter1% (1)2
Brunsisik1% (1)2
Storfugl1% (1)1