Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Norddal (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 6437 individ og 61 arter fra 28 hager.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis100% (28)1280
Blåmeis92% (26)739
Svarttrost78% (22)171
Dompap75% (21)764
Granmeis60% (17)338
Spettmeis60% (17)314
Grønnfink57% (16)394
Flaggspett46% (13)213
Skjære42% (12)58
Rødstrupe42% (12)33
Kråke39% (11)104
Grønnsisik39% (11)276
Nøtteskrike35% (10)128
Gråsisik35% (10)182
Gråspurv25% (7)36
Svartmeis25% (7)195
Løvmeis25% (7)64
Ekorn25% (7)42
Sidensvans25% (7)155
Kjernebiter25% (7)24
Bokfink17% (5)186
Gulspurv17% (5)93
Gråtrost14% (4)305
Spurvehauk10% (3)3
Toppmeis10% (3)18
Gråspett10% (3)8
Havørn10% (3)11
Gjerdesmett10% (3)9
Stillits10% (3)8
Linerle7% (2)11
Stær7% (2)13
Kongeørn7% (2)8
Stjertmeis7% (2)76
Ravn7% (2)21
Grønnspett7% (2)25
Røyskatt7% (2)4
Katt7% (2)5
Trekryper7% (2)9
Haukugle7% (2)2
Hvitryggspett7% (2)2
Gråmåke3% (1)1
Hønsehauk3% (1)15
Bjørkefink3% (1)15
Jernspurv3% (1)9
Fuglekonge3% (1)1
Kattugle3% (1)1
Grankorsnebb3% (1)1
Gransanger3% (1)21
Skogdue3% (1)2
Svarthvit fluesnapper3% (1)16
Dvergspett3% (1)1
Rådyr3% (1)3
Hare3% (1)1
Storspove3% (1)2
Svartspett3% (1)1
Hjort3% (1)10
Grevling3% (1)1
Storskarv3% (1)2
Pilfink3% (1)1
Brunsisik3% (1)4
Rødstjert3% (1)2