Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rygge (Østfold)

Det er til nå registrert totalt 20801 individ og 67 arter fra 95 hager.

Alle områder»Østfold»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Linerle1% (1)16
Stokkand1% (1)4
Kornkråke1% (1)125
Grankorsnebb1% (1)31
Rødvingetrost1% (1)13
Laksand1% (1)2
Orrfugl1% (1)1
Storskarv1% (1)3
Ærfugl1% (1)2
Alke1% (1)1
Ringtrost1% (1)1
Husmus1% (1)1
Småskogmus1% (1)1
Brunsisik1% (1)2
Dvergfalk1% (1)1
Duetrost1% (1)1
Hønsehauk2% (2)2
Fuglekonge2% (2)3
Måltrost2% (2)3
Ravn2% (2)2
Dvergspett2% (2)3
Vånd2% (2)2
Nøttekråke2% (2)5
Polarsisik2% (2)4
Varsler2% (2)2
Fiskemåke3% (3)3
Jernspurv3% (3)8
Svartspett3% (3)4
Munk4% (4)16
Stær5% (5)58
Gråmåke6% (6)30
Katt7% (7)24
Sidensvans10% (10)213
Toppmeis11% (11)35
Fasan11% (11)78
Tyrkerdue11% (11)53
Gjerdesmett11% (11)19
Trekryper12% (12)33
Kaie14% (14)311
Gråtrost15% (15)31
Rådyr17% (17)92
Løvmeis18% (18)147
Kjernebiter20% (19)112
Bjørkefink21% (20)388
Ekorn23% (22)122
Grønnsisik23% (22)491
Gråsisik24% (23)1034
Spurvehauk25% (24)45
Bokfink25% (24)329
Granmeis28% (27)128
Stillits28% (27)437
Nøtteskrike29% (28)184
Gråspurv30% (29)605
Ringdue30% (29)465
Svartmeis35% (34)238
Kråke40% (38)554
Grønnfink51% (49)1350
Dompap54% (52)811
Flaggspett54% (52)256
Pilfink66% (63)2637
Rødstrupe68% (65)264
Gulspurv69% (66)2339
Spettmeis73% (70)548
Svarttrost75% (72)667
Skjære81% (77)1087
Blåmeis88% (84)2001
Kjøttmeis95% (91)2323