Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rygge (Østfold)

Det er til nå registrert totalt 20448 individ og 67 arter fra 95 hager.

Alle områder»Østfold»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Gulspurv

Spettmeis

Rødstrupe

Flaggspett

Pilfink

Dompap

Grønnfink

Kråke

Svartmeis

Gråspurv

Stillits

Granmeis

Kjernebiter

Ringdue

Spurvehauk

Nøtteskrike

Løvmeis

Bokfink

Kaie

Gråsisik

Gjerdesmett

Toppmeis

Tyrkerdue

Bjørkefink

Grønnsisik

Gråtrost

Trekryper

Munk

Sidensvans