Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rygge (Østfold)

Det er til nå registrert totalt 22474 individ og 68 arter fra 101 hager.

Alle områder»Østfold»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Spettmeis

Skjære

Pilfink

Rødstrupe

Flaggspett

Grønnfink

Dompap

Svarttrost

Grønnsisik

Gråspurv

Kråke

Granmeis

Bjørkefink

Gulspurv

Stillits

Løvmeis

Kaie

Nøtteskrike

Gråsisik

Svartmeis

Gjerdesmett

Bokfink

Toppmeis

Tyrkerdue

Ringdue

Gråtrost

Spurvehauk

Kjernebiter

Trekryper

Sidensvans

Munk