Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lindås (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 13109 individ og 74 arter fra 124 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (121)2616
Blåmeis88% (110)1462
Grønnfink47% (59)1174
Svarttrost90% (112)964
Gråspurv32% (40)904
Kråke36% (45)759
Skjære71% (89)730
Grønnsisik31% (39)615
Dompap46% (58)489
Spettmeis64% (80)420
Gråsisik20% (25)337
Granmeis43% (54)286
Rødstrupe74% (92)285
Bjørkefink12% (15)282
Stillits6% (8)212
Løvmeis20% (26)197
Svartmeis33% (41)184
Gråmåke6% (8)146
Nøtteskrike19% (24)108
Gulspurv10% (13)107
Bokfink18% (23)99
Flaggspett40% (50)98
Ærfugl0% (1)82
Gråhegre3% (4)75
Gråtrost8% (10)55
Katt8% (10)44
Gjerdesmett12% (15)42
Sidensvans2% (3)36
Svartbak2% (3)24
Brunsisik3% (4)24
Siland1% (2)23
Spurvehauk9% (12)20
Ringdue1% (2)18
Hjort1% (2)16
Kaie0% (1)14
Fuglekonge3% (4)13
Trekryper6% (8)12
Stjertmeis2% (3)11
Munk4% (5)11
Stokkand2% (3)10
Toppmeis4% (5)9
Rødvingetrost3% (4)9
Stær1% (2)8
Pilfink0% (1)7
Hønsehauk3% (4)5
Husmus1% (2)5
Rugde0% (1)4
Ravn1% (2)4
Dvergspett1% (2)4
Polarsisik0% (1)4
Pirol0% (1)4
Grønnspett1% (2)3
Havørn1% (2)3
Storskarv1% (2)3
Toppand0% (1)2
Enkeltbekkasin0% (1)2
Kattugle1% (2)2
Furukorsnebb0% (1)2
Gråspett0% (1)2
Kvinand0% (1)2
Knoppsvane0% (1)2
Snøspurv0% (1)2
Ekorn1% (2)2
Sangsvane0% (1)2
Tyrkerdue0% (1)2
Småskogmus0% (1)2
Kjernebiter1% (2)2
Kongeørn0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Røyskatt0% (1)1
Rødrev0% (1)1
Nøttekråke0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Haukugle0% (1)1