Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lindås (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 13072 individ og 74 arter fra 124 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Rødstrupe

Skjære

Spettmeis

Dompap

Grønnfink

Granmeis

Svartmeis

Kråke

Gråspurv

Flaggspett

Løvmeis

Bokfink

Gjerdesmett

Grønnsisik

Gråtrost

Gulspurv

Nøtteskrike

Sidensvans

Kjernebiter

Stjertmeis

Bjørkefink

Trekryper

Pilfink

Gråsisik

Stillits

Tyrkerdue

Kaie

Ringdue

Munk

Spurvehauk

Toppmeis