Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lindås (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 13110 individ og 74 arter fra 124 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (121)2616
Svarttrost90% (112)964
Blåmeis88% (110)1462
Rødstrupe74% (92)285
Skjære71% (89)730
Spettmeis64% (80)420
Grønnfink47% (59)1174
Dompap46% (58)489
Granmeis43% (54)286
Flaggspett40% (50)98
Kråke36% (45)759
Svartmeis33% (41)184
Gråspurv32% (40)904
Grønnsisik31% (39)615
Løvmeis20% (26)197
Gråsisik20% (25)337
Bokfink19% (24)100
Nøtteskrike19% (24)108
Bjørkefink12% (15)282
Gjerdesmett12% (15)42
Gulspurv10% (13)107
Spurvehauk9% (12)20
Gråtrost8% (10)55
Katt8% (10)44
Gråmåke6% (8)146
Stillits6% (8)212
Trekryper6% (8)12
Munk4% (5)11
Toppmeis4% (5)9
Gråhegre3% (4)75
Hønsehauk3% (4)5
Fuglekonge3% (4)13
Rødvingetrost3% (4)9
Brunsisik3% (4)24
Stokkand2% (3)10
Svartbak2% (3)24
Stjertmeis2% (3)11
Sidensvans2% (3)36
Stær1% (2)8
Kattugle1% (2)2
Ringdue1% (2)18
Ravn1% (2)4
Grønnspett1% (2)3
Dvergspett1% (2)4
Siland1% (2)23
Ekorn1% (2)2
Hjort1% (2)16
Havørn1% (2)3
Storskarv1% (2)3
Husmus1% (2)5
Kjernebiter1% (2)2
Toppand0% (1)2
Enkeltbekkasin0% (1)2
Kongeørn0% (1)1
Kaie0% (1)14
Furukorsnebb0% (1)2
Skogdue0% (1)1
Rugde0% (1)4
Gråspett0% (1)2
Kvinand0% (1)2
Knoppsvane0% (1)2
Røyskatt0% (1)1
Rødrev0% (1)1
Snøspurv0% (1)2
Sangsvane0% (1)2
Ærfugl0% (1)82
Tyrkerdue0% (1)2
Pilfink0% (1)7
Småskogmus0% (1)2
Nøttekråke0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)4
Pirol0% (1)4
Haukugle0% (1)1