Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Osterøy (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 6945 individ og 66 arter fra 63 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis87% (55)1178
Svarttrost84% (53)519
Blåmeis82% (52)765
Spettmeis73% (46)284
Skjære65% (41)278
Rødstrupe63% (40)156
Dompap55% (35)575
Granmeis42% (27)274
Kråke39% (25)156
Svartmeis39% (25)117
Grønnfink38% (24)449
Løvmeis36% (23)215
Flaggspett30% (19)38
Gråspurv22% (14)176
Nøtteskrike20% (13)61
Stjertmeis17% (11)121
Grønnsisik17% (11)346
Gråsisik15% (10)154
Bokfink14% (9)37
Gjerdesmett12% (8)12
Gulspurv9% (6)72
Ekorn9% (6)17
Trekryper9% (6)10
Gråhegre7% (5)32
Ravn7% (5)19
Spurvehauk6% (4)7
Toppmeis6% (4)22
Katt6% (4)18
Stær4% (3)5
Sangsvane4% (3)15
Stillits4% (3)5
Gråtrost3% (2)15
Bjørkefink3% (2)19
Grønnspett3% (2)2
Knoppsvane3% (2)10
Rødrev3% (2)3
Havørn3% (2)3
Grågås3% (2)15
Linerle1% (1)2
Stokkand1% (1)3
Låvesvale1% (1)5
Gråmåke1% (1)24
Taksvale1% (1)1
Hønsehauk1% (1)1
Svartbak1% (1)5
Fiskemåke1% (1)100
Fuglekonge1% (1)3
Ringdue1% (1)2
Måltrost1% (1)1
Svarthvit fluesnapper1% (1)1
Bergand1% (1)60
Rødvingetrost1% (1)3
Gråspett1% (1)2
Siland1% (1)2
Svartspett1% (1)1
Hjort1% (1)13
Storskarv1% (1)3
Ærfugl1% (1)420
Trane1% (1)4
Temmincksnipe1% (1)2
Alke1% (1)70
Piggsvin1% (1)1
Småskogmus1% (1)1
Markmus1% (1)1
Kjernebiter1% (1)13
Åkerrikse1% (1)1