Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Voss (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 13360 individ og 59 arter fra 116 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Svarttrost

Rødstrupe

Gråspurv

Kråke

Spettmeis

Spurvehauk

Gulspurv

Flaggspett

Granmeis

Grønnfink

Løvmeis

Nøtteskrike

Svartmeis

Pilfink

Grønnsisik

Gråtrost

Stjertmeis

Bokfink

Stillits

Gråsisik

Munk

Gjerdesmett

Trekryper

Kjernebiter

Toppmeis

Bjørkefink