Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 121296 individ og 113 arter fra 1086 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (998)17859
Svarttrost90% (987)15769
Skjære78% (851)8845
Blåmeis78% (849)10115
Rødstrupe75% (816)3337
Gråspurv56% (611)19896
Spettmeis45% (489)2143
Kråke37% (409)3815
Grønnfink34% (372)8139
Dompap26% (289)2360
Grønnsisik21% (237)6189
Svartmeis17% (186)1252
Granmeis16% (180)1077
Bokfink16% (176)1494
Ringdue15% (166)1972
Flaggspett14% (157)364
Gjerdesmett12% (141)431
Stjertmeis12% (136)1525
Gråsisik12% (131)2489
Gulspurv10% (119)1403
Bjørkefink10% (115)3017
Gråtrost8% (88)470
Nøtteskrike8% (88)553
Løvmeis7% (86)369
Ekorn5% (63)137
Tyrkerdue5% (58)399
Munk4% (54)110
Gråmåke4% (53)471
Spurvehauk4% (49)77
Bydue4% (49)383
Stær4% (45)472
Pilfink4% (45)458
Katt4% (44)154
Trekryper3% (39)100
Fiskemåke3% (34)341
Stokkand2% (27)526
Toppmeis2% (27)91
Gråhegre2% (25)87
Rødvingetrost2% (25)161
Kaie2% (23)202
Fuglekonge2% (22)89
Kattugle1% (21)75
Stillits1% (21)182
Kjernebiter1% (21)105
Ravn1% (19)48
Knoppsvane1% (16)152
Sidensvans1% (13)339
Sangsvane1% (12)79
Havørn0% (10)16
Hønsehauk0% (9)16
Toppand0% (9)91
Hjort0% (9)27
Gråspett0% (8)92
Brunrotte0% (8)13
Ærfugl0% (8)415
Brunsisik0% (8)58
Svartbak0% (7)46
Siland0% (6)36
Storskarv0% (6)12
Dvergspett0% (5)9
Markmus0% (5)6
Jernspurv0% (4)5
Kvinand0% (4)26
Toppskarv0% (4)22
Småskogmus0% (4)11
Fossekall0% (3)4
Snøspurv0% (3)17
Sivhøne0% (3)5
Piggsvin0% (3)7
Mår0% (3)4
Måker0% (2)85
Kongeørn0% (2)3
Brunnakke0% (2)9
Grankorsnebb0% (2)24
Rugde0% (2)2
Måltrost0% (2)3
Grønnspett0% (2)6
And0% (2)23
Laksand0% (2)3
Svartand0% (2)6
Husmus0% (2)3
Polarsisik0% (2)2
Vipe0% (1)1
Kornkråke0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)4
Tornsanger0% (1)1
Sivspurv0% (1)1
Sildemåke0% (1)8
Kanadagås0% (1)7
Svarthvit fluesnapper0% (1)1
Løvsanger0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Hare0% (1)4
Svartspett0% (1)1
Grågås0% (1)7
Fasan0% (1)1
Alkekonge0% (1)1
Duefamilien0% (1)2
Ringtrost0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Nøttekråke0% (1)1
Bergirisk0% (1)6
Duetrost0% (1)1
Varsler0% (1)2
Vannrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Spurveugle0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)4
Svartstrupetrost0% (1)1