Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Karmøy (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 24809 individ og 76 arter fra 199 hager.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (185)3274
Svarttrost89% (179)1993
Skjære81% (163)1492
Rødstrupe80% (161)765
Blåmeis78% (157)1822
Gråspurv66% (132)3363
Grønnfink40% (81)2441
Kråke38% (77)800
Bokfink34% (69)1019
Pilfink33% (67)1509
Svartmeis29% (59)336
Spettmeis25% (50)183
Stær21% (42)959
Gulspurv18% (36)1113
Dompap17% (35)263
Flaggspett16% (33)81
Gjerdesmett16% (33)93
Grønnsisik15% (30)406
Gråtrost14% (29)134
Bjørkefink13% (27)255
Granmeis12% (25)84
Stillits12% (24)483
Tyrkerdue10% (20)64
Gråsisik9% (18)344
Spurvehauk8% (17)49
Kaie8% (17)146
Ringdue8% (16)109
Bydue8% (16)161
Nøtteskrike7% (15)62
Løvmeis6% (13)64
Gråmåke6% (12)122
Katt5% (11)36
Fuglekonge4% (9)33
Munk4% (8)40
Toppmeis4% (8)27
Rødvingetrost4% (8)36
Rådyr3% (6)14
Havørn3% (6)22
Gråhegre2% (5)38
Fiskemåke2% (5)69
Ekorn2% (5)13
Ravn2% (4)7
Ærfugl2% (4)10
Trekryper2% (4)4
Linerle1% (3)11
Jernspurv1% (3)10
Rugde1% (3)9
Knoppsvane1% (3)56
Kjernebiter1% (3)6
Brunsisik1% (3)3
Stokkand1% (2)44
Svartbak1% (2)8
Grågås1% (2)261
Brunrotte1% (2)2
Låvesvale0% (1)5
Hønsehauk0% (1)1
Strandsnipe0% (1)2
Enkeltbekkasin0% (1)4
Kornkråke0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)5
Gransanger0% (1)3
Dvergspett0% (1)1
Siland0% (1)6
Sivhøne0% (1)2
Storskarv0% (1)2
Toppskarv0% (1)10
Duefamilien0% (1)8
Piggsvin0% (1)2
Falkefamilien0% (1)1
Sidensvans0% (1)1
Markmus0% (1)1
Vånd0% (1)2
Vannrikse0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)1